Mgr. Renata Androvičová

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se státnicí z klinické psychologie. V současnosti dokončuji postgraduální doktorské studium v oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem mé dizertační práce je role endokanabinoidového systému mozku v regulaci motivační a emoční odpovědi na vizuální erotické stimuly, pod vedením jednoho z nejvýznamnějších českých neurovědců Prof.MUDr.Jiřího Horáčka, PhD.

Kromě výzkumu endokanabinoidového systému mozku v řízení sexuality, se věnuju výzkumu mechanismů v pozadí sexuálních zvláštností, které umožňují průnik agrese do sexuální interakce, a to jak na úrovni motivačních mechanismů, tak na úrovni mozkové aktivace. Mým nejnovějším vědeckým zájmem je také zjistit, jak psychická nemoc a sexualita jedince vzájemně interagují a zda je u sexuálních agresorů narušen mechanismus pro dvoření a pair-bonding. Ke svému výzkumu využívám řadu metod, od anamnestického pohovoru, přes dotazníková šetření, až po laboratorní experimenty s využitím nejmodernějších přístrojů (např.funkční magnetická rezonance, penilní pletysmografie a další).

Životopis

 • Od 2013: Třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský obor Neurovědy (dizertační práce „Role endokanabinoidového systému v regulaci sexuální odpovědi na vizuální stimuly“ pod vedením Prof.MUDr.Jiřího Horáčka, PhD.)
 • 2007 – 2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor Psychologie (diplomová práce „Možnosti a limity Rorschachova testu u patologických sexuálních agresorů“ pod vedením PhDr.Hedviky Boukalové, PhD.)
 • 2005 – 2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský obor Filozofie

Odborné zájmy:

 • Mechanismy mozku řídící sexualitu
 • Agrese a sexualita
 • Vliv drog na sexualitu
 • Dvoření, svádění a pair-bonding
 • Interakce psychiatrického onemocnění a sexuality

Zaměstnání

 • 2012 – dosud: výzkumný a vývojový pracovník v Národním Ústavu Duševního zdraví v Klecanech (dříve Psychiatrické Centrum Praha v Bohnicích)
 • 2012 – 2017: vědecký sekretář konference České neuropsychofarmakologické společnosti

.
Účast na odborných a certifikovaných kurzech

 • Sexual Behaviours Clinic Education Event on risk assessment in sexual delinquency (15-16 září 2016), Toronto, Kanada
 • Zobrazování magnetickou rezonancí (9-11 listopad 2015), NUDZ, Klecany
 • Leadership and Professional Skills in Psychiatry and Neurology, NUDZ Klecany, (24-26 duben 2015)
 • ECNP Summer school of Neuropsychopharmacology (a course for selected nominees), Oxford, Velká Británie (29.6.- 4.7.2014)
 • Kurz psychologa ve zdravotnictví, Praha (21.1.-16.9.2011)

Odborné stáže

 • 8-9/2016: sexuologická pracoviště v  CAMH Toronto, Royal Ottawa, na University of Ottawa a ve Waypont Center Penetanguishene, Kanada
 • 2011–2015: dlouhodobá stáž u soudního znalce v oboru sexuologie PhDr. Aleše Kolářského, Sexuologická ambulance Bohnice v Praze
 • 2011: stáže na odděleních ochranné léčby sexuologické (Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, Kosmonosech a Havlíčkově Brodu)
 • 2010: stáž na oddělení afektivních poruch v Psychiatrickém Centru Praha
 • 2010: stáž ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy
 • 2009: stáž v nízkoprahovém středisku pro terciární prevenci a léčbu drogové závislosti Drop In v Praze
 • 2008: asistence při výzkumu OCD v Psychiatrickém Centru Praha

.
Účast na konferencích:

Svět:

 • 2016 – 42nd Annual Meeting of the International Academy of Sex Research, Malmö, Švédsko, 26-29 červen, (Prezentace: The effect of marijuana intoxication on the direction of nucleus accumbens response to erotic stimuli depends on individual prolactin reactivity: analysis of variables which determine it in casual users and comparison to chronic users and non-using controls (fMRI study))
 • 2015 – 5th Biennial Cambridge and Bedford International Conference on Mental Health, Cambridge, Velká Británie, 11-14 září (Prezentace: Activation of brain reward areas by visual erotic stimuli in relation to the effects of cannabis))
 • 2015 – 123rd Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, Kanada, 2015, 6-9 srpen (Prezentace: Brain endocannabinoid system and processing of visual intimate erotica))
 • 2015 – 41st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Kanada, 9–12 říjen (Prezentace: Cannabis modulation of brain areas responsible for cognitive interferences during intimate sexual interaction: an opportunity for the pharmacological treatment of low sexual desire (fMRI study))
 • 2015  – Workshop Adapted mind-adapted body: the evolution of human behavior and its neuroendocrine regulation, 17-21 červen (Erice, Sicílie – Itálie)
 • 2014 – 40th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Dubrovnik, Chorvatsko, 25–28 červen (Prezentace: Cannabis intoxication and processing of visual intimate erotica: fMRI study))
 • 2013 – 26th ECNP Congress, 5-9 říjen, Barcelona, Španělsko

Česká republika a Slovensko:

 • 2017 – 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, Česká republika, 4.-8 leden (Prezentace: Endokanabinoidní systém a sexualita: preklinická a klinická evidence)
 • 2016 – XXVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 25–26 únor (Prezentace: Směr odpovědi nucleus accumbens na erotické obrázky závisí na individuální reaktivitě prolaktinu na intoxikaci marihuanou: implikace pro léčbu poruch sexuální touhy (fMRI studie))
 • 2016 – 8.Zimní škola kognitivní psychologie, 4-7 únor 2016, Nepřívec (Prezentace: Marijuana a erotika: odpověď nucleus accumbens na erotický podnět závisí na individuální reaktivitě prolaktinu na intoxikaci (fMRI studie))
 • 2016 – 58.česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 6-10 leden (Prezentace: Jak se liší odpověď mozku na vizuální erotický stimul u rekreačních uživatelů marihuany, chronických uživatelů marihuany a neuživatelů (fMRI studie))
 • 2015 – V.Česko–Slovenské neuropsychiatrické sympózium, Vyšné Ružbachy, Slovenská Republika, 17-18 duben (Prezentace: Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky)
 • 2015 – 57. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference Jeseník, Česká republika, 7-11 leden (Prezentace: Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie)
 • 2014 – 56. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník (Prezentace: Mozková aktivace při sledování videí řízení motorového vozidla během intoxikace marihuanou (fMRI studie), Efekt kanabisu na aktivaci mozku (fMRI) vizuálními sexuálními stimuly, Vliv užití kanabisu na kognitivní aktivaci a klidovou aktivitu mozku: fmri studie)
 • 2014 – 10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 27-28 duben (Prezentace: Efekt kanabisu na aktivaci mozku vizuálními sexuálními stimuly: fMRI studie)
 • 2013 – 9.Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 4-5 duben (Prezentace: Vliv THC na aktivaci mozku při kognitivních a emočně salientních stimulech: fMRI studie)

Členství v organizacích:

 • Od roku 2016 členství v European society of sex medicine (ESSM)
 • Od roku 2013 členství v The International Academy of Sex Research (IASR)
 • Od roku 2012 členství ve společnosti Česko-slovenská neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)

Výzkum

Granty a ocenění

 • Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší Nový výzkum na 57. Česko-Slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku (7- 11 leden 2015)
 • Hlavní řešitelka grantu GAUK reg.č. 232415 („Prvky násilí v sexuálním kontextu: validizace hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie)) (v letech 2015–2017)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg.č. 17-11004S („Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly“) (v letech 2017–2019)
 • Spoluřešitelka grantu ESSM reg. č. RG15-18 („The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli“) (v letech 2016-2017)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 16-18891S („Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“) (v letech 2016–2018)
 • Spoluřešitelka grantu reg.č. NT/13897 („Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI“) (v letech 2015-2017)
 • Spoluřešitelka grantu reg.č. VG20122015080 („Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidů v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnění aktivity mozku“) (v letech 2014-2016)
 • Spoluřešitelka grantu reg.č. P407/13-23940S („Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty“) (v letech 2014-2016)

Publikace

Publikace v mezinárodních odborných časopisech s Impact factorem:

 • Androvicova R, Horacek J, Tintera J, Hlinka J, Rydlo J, Jezova D, Balikova M, Hlozek T, Miksatkova P, Kuchar M, Roman M, Tomicek P, Tyls F, Viktorinova M, Palenicek T (2017) Individual prolactin reactivity modulates response of nucleus accumbens to erotic stimuli during acute cannabis intoxication: an fMRI pilot study. Psychopharmacology, IF 3.540 – original research paper (accepted, in production)
 • Androvicova R, Horacek J, Stark T, Drago F, Micale V (2017): Endocannabinoid system in sexual motivational processes: Is it a novel therapeutic horizon? Pharmacological Research, 115, 200-208. DOI:10.1016/j.phrs.2016.11.021 IF 4.816 – invited review (published)
 • Hlinka J, Dechterenko F, Tintera J, Androvicova R, Rydlo J, Vejmelka M, Lukavsky J, Horacek J (2017) Is natural viewing a reliable alternative to resting state functional connectivity mapping? NeuroImage, IF: 5.463 – original research paper (accepted, in production)

Další vybrané odborné publikace:

 • Klapilová K, Androvičová R a kol. (2017): (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. Kapitola v knize: Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. J.Horáček, C.Hoschl, L.Kesner a F.Španiel, eds, Praha, Galén,2017
 • Binter J, Klapilová K, Zikánová T, Nilsson T, Bártová K, Krejčová L, Androvičová R, Lindová J, Průšová D, Wells T, Riha D (2016): Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary PressOxford, VB.
 • Balíková M, Hložek T, Páleníček T, Tylš F, Viktorinová M, Melicher T, Androvičová R,… & Horáček J (2013) Time profile of serum THC levels in occasional and chronic marihuana smokers after acute drog use-implication for driving motor vehicles. Soudní lékařství/časopis Sekce soudního lékařství Čs. lékařské společnosti J. Ev. Purkyně, 59(1), 2-6.

Popularizace:

 • 4/2017 veřejná diskuze a workshop v rámci filmového festivalu „Na hlavu“ v Praze
 • 12/2016 komentovaný článek pro časopis Instinkt („Laskavost, která ubližuje“)
 • 12/2015 Večer vědeckého porna, veřejná přednáška v Paralelní polis v Praze

Kontakt

 • Email: renata.androvicova(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106  Mobil: (+420) 775 305 322
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany