Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii člověka, postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyučujícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Primárně se zaměřuji na výzkum lidské sexuality, konkrétněji se zabývám problematikou sexuální orientace, výzkumem poruch sexuálních preferencí, sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním, celonárodními výzkumy sexuálních preferencí a experimentálním psychofyziologickým měřením sexuálního vzrušení. Rovněž se zabývám preferencemi a výběrem partnera v kontextu s asortativním/disortativním párováním a sexualitou a spokojeností v partnerství.

Životopis

Vzdělání

 • Od 2013: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, doktorandský obor Lékařská psychologie a psychopatologie (dizertační práce „Ověření dotazníku „Dual control model“ na české populaci“ předpokládaný rok ukončení 2017)
 • 2012-2016: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, doktorandský obor Integrální studium člověka, obecná antropologie, specializace etologie člověka (dizertační práce „Preference a reálný výběr partnera u homosexuálních jedinců“)
 • 2010 – 2012: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, magisterský obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka (diplomová práce „Vliv homogamie a komplementarity na spokojenost homosexuálních párů“)
 • 2006 – 2010: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti (bakalářská práce „Mužská homosexualita z kulturního hlediska“)

Odborné zájmy

 • Evoluční teorie lidské sexuality
 • Sexuální chování, preference a orientace (excitační a inhibiční mechanismy v kontextu mezipohlavních rozdílů, sexuální orientace a osobnosti jedince; homosexualita; parafílie)
 • Partnerské preference a reálný výběr partnera (homogamie, komplementarita, sexuální imprinting)
 • Neverbální chování (v souvislosti s vnímanou atraktivitou, maskulinitou-femininitou a sexuální orientací)

Zaměstnání

 • 2016-2018: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAUK reg. č. 1074816 „Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců“)
 • 2016-2017: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAUK reg. č. 1108416 „Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů“)
 • Od 2016: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAČR reg. č. 16-18891S „Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“
 • Od 2016: Člen universitního centra excelence UNCE 204004: Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě
 • 2016: Výzkumný pracovník v Národním institutu duševního zdraví (NUDZ, Klecany)
 • 2014 – 2018: Asistent psychologie na FHS UK
 • 2013 – 2014: Vědecký pracovník CTS UK (financována formou DPP z grantu GAČR reg. č. 13-16959P „Možná souvislost vztahové hierarchie a míry homogamie ve stejnopohlavních vztazích a partnerských preferencích (mezikulturní studie)“)
 • 2012 – 2014: Vědecký pracovník FHS UK (financována formou DPP z grantu GAČR reg. č. P407/12/P819 „Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic“)
 • 2006 – 2013: Prototutor ve společnosti Uniprep (University Preparation Program)

 

Mezinárodní stáže

 • 2016 (Listopad – Prosinec): Institute of Psychology at the University of Sao Paulo, Sao Paulo – SP, Brazil
 • 2014 (Červenec – Říjen): Institute of Psychology, University of Brasilia, Brazil

 

Účast na odborných a certifikovaných kurzech

 • Zobrazování magnetickou rezonancí, IKEM, Praha (9.11. – 11.11.2015)

 

Pedagogická činnost

 • Kontrolovaná četba – Lippa – Pohlaví, příroda a výchova (YBQDL16), FHS UK, letní a zimní semestr 2012/2013 – 2016/2017
 • Journal club (YBA036), FHS UK, letní a zimní semestr 2012/2013 – 2016/2017
 • Úvod do psychologie (YBZB20000), FHS UK, zimní semestr 2012/2013 – 2016/2017
 • Evoluční psychologie (YBAKP26ZI), FHS UK, zimní semestr 2012/2013 – 2016/2017
 • Vývojová psychologie I. (YBAKP27ZI), FHS UK, zimní semestr 2014/2015 – 2016/2017
 • Úvod do sociální psychologie (YBA003), FHS UK, zimní semestr 2014/2014 – 2016/2017
 • Seminář k evoluční psychologii (YBA020), FHS UK, letní semestr 2012/2013 –  2015/2016
 • Techniky experimentální psychologie (YMA290), FHS UK, letní semestr 2012/2013 – 2015/2016
 • Lidská sexualita (YBA023), FHS UK, letní semestr 2012/2013 – 2015/2016
 • Lidská sexualita – seminář (YBA146), FHS UK, letní semestr 2013/2014 – 2015/2016
 • Etologie člověka (YMA26VPLI), FHS UK, letní semestr 2013/2014 – 2015/2016
 • Vývojová psychologie II. (YBA150), FHS UK, letní semestr 2015/2016
 • Seminář experimentální psychologie (YBACP02LI), FHS UK, letní semestr 2014/2015, 2015/2016
 • Metodologie výzkumu chování (YMA27VPLI), FHS UK, letní semestr 2014/2015, 2015/2016

 

Účast na mezinárodních konferencích od roku 2015

Autorka a spoluautorka na více jak 45 konferenčních příspěvcích

 • 2016 – The XXIII. Biennial congress on Human Ethology, Stirling, Velká Británie, 1.8 – 5.8. (Příspěvky: Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil; Jealousy in homosexual men; Comparison of static physical attractiveness and attractiveness of nonverbal behavior in women: creation ethogram for sexual preference research stimuli development (research proposal); Hormonal and behavioral changes in young adult heterosexual men during competition for a female partner: hormonal and behavioral analyses)
 • 2016 – 42nd Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Malmö, Švédsko, 26.6-29.6. (Příspěvky: Gender non-conforming women have higher tendencies for sexual promiskuity; Hormonal and behavioral changes in young adult heterosexual men duringcompetitionfor a female partner)
 • 2016 – XXVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 25.2 – 26.2. (Příspěvky: Výhody a limity využití virtuální reality v sexuologickém výzkumu; Pohlavní rozdíly v počtu různých typů sexuálních fantazií)
 • 2015 – National SexEd Conference, New Brunswick, USA, 9. -11.12. (Implementation of Immersive Virtual Reality With Haptic Interface as Innovative Approach to Sexual Education and Representation of History of Czech Sexology: ‘The Story of Czech Sexology’)
 • 2015 – International Society for Human Ethology, Atény, Řecko, 13. – 16. 5. (Actual and preferred homogamy among different-sex and same-sex male couples: A cross-cultural study)
 • 2015 – 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. (Příspěvky: Vnímaná a preferovaná míra homogamie u heterosexuálních a homosexuálních mužů z Brazílie a České republiky; Změna hladiny steroidních hormonu a hlasového projevu u dospívajících mužů v průběhu kompetice o partnerku; Vztah sexuální orientace a submisivně dominantního chování v české sadomasochistické online komunitě; Žárlivost u homosexuálních mužů; Souvislost mezi partnerskou dominancí a genderovou nonkonformitou u homosexuálních mužů; Vliv bratrů na partnerský výběr žen)
 • 2015 – 41st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Kanada, 9. – 12.8. (Příspěvky: Homogamy in masculinity-femininity is positively link to relationship quality in male homosexual couples; Intrasexual Variation in the Size of Sexual Fantasy Repertoire)
 • 2015 – British Society for the Psychology of Individual Differences, York, Velká Británie, 10. 4. (Sociosexuality is predicted by relationship with parents during childhood differently in Czech and Brazilian females) York, Velká Británie, 10. 4.
 • 2015 – European Human Behaviour and Evolution, Helsinky, Finsko, 29. 4. – 1. 3. (Assortative mating on personality characteristics predicts relationship satisfaction in heterosexual and homosexual men from Czech Republic and Brazil)
 • 2015 – XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 26.2 – 27.2. (Příspěvky: Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů; Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě)

 

Členství v organizacích

 • Od roku 2011 členství v České a Slovenské Etologické společnosti (ČSEtS)
 • Od roku 2012 členství ve společnosti The International Society For Human Ethology (ISHE)
 • Od roku 2012 členství v The International Academy of Sex Research (IASR)
 • Od roku 2014 členství v Human Behavior and Evolution Society (HBES)

 

Výzkum

Granty a ocenění

 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. P407/12/P819 („Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic“) (2012 – 2014)
 • Hlavní řešitelka grantu GAUKreg. č. 1164213 („Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství“) (2013 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 13-16959P („Possible influence ofrelationship hierarchy on thelevelofhomogamy in same-sex relationships and mate preferences“) (2013 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Owen F. AldisScholarship („Changes in Testosterone and CortisolLevels and VocalDisplaysDuringVirtualCourtship in YoungAdultMen“) (2014)
 • Spoluřešitelka grantu GAUKreg. č. 1214314 („Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního
 • partnera v průběhu formování partnerského vztahu“) (2014 – 2016)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK reg. č. 1108416 („Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů“) (2016 – 2017)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 16-18891S („Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“) (2016 – 2018)
 • Vedoucí grantu GAUK reg. č. 1074816 („Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců“) (2016 – 2018)

 

Publikace

Odborné

 • V tisku: Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W., 2017: Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior (IF = 3.130)
 • Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2017:  Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.08.005. (IF 1.861)
 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 8–15. CERM. Brno.
 • Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K., 2016: Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno
 • Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2016: Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.049. (IF 1.861)
 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60(2), 153-168. (IF 0.24)
 • Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C.: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.048. (IF 1.861)
 • Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., 2016: Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.
 • Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., 2016: Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.
 • Bártová K., Binter J., Breslerová K., Zunová M., Varella M. A. C., Valentova Varella J., 2015: Gender non-conforming men and women have higher tendencies for sexual promiscuity. Journal of Sexual Medicine, 12, 71-71. (IF = 3.15)
 • Binter J., Schejbalová A., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P. & Klapilová K., 2015: Prevalence of Zoophilia in Czech Sado-Masochistic Community. Journal of Sexual Medicine, 12, 41-41. (IF = 3.15)
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Krejčová L., Varella Valentová J., Kleisner K., Keil P. & Binter, 2015: Výskyt zoofilního chování (bestiality) v české sadomasochistické komunitě. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 43 – 45. CERM. Brno.
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P., Kleisner  K., Keil P. & Binter J. 2014: Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě. Sborník z konference sekce sociální patologie 2014: 129 – 131.
 • Bártová K., Valentová J., 2012: Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality and homosociality revisited. Anthropologie (Brno) 50, 1: 61-70.

 

Populární

 • Bártová K., Valentova Varella, J., 2015: Homosexualita a homosocialita z evoluční perspektivy. Vesmír, 94, 360-361.
 • Kočvarová B., Bártová K., Klapilová K., 2013: Nevěru vidí muži jinak než ženy. Psychologie dnes 9: 12-15.

 

Kontakt

 • Email: klara.bartova(at)nudz.cz, klara.bartova(at)fhs.cuni.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha