Granty a ocenění

AKTUÁLNÍ GRANTY:

 

GAČR

 • GAČR reg. č.P505/10/1411 – Encoding and decoding of emotions in calls of infants of two mammalian species (2010 – 2013)
 • GAČR reg. č. P407/12/P819  – Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic (2012 – 2014)
 • GAČR reg. č. 13-16959P – Possible influence ofrelationship hierarchy on thelevelofhomogamy in same-sex relationships and mate preferences (2013 – 2015)
 • GAČR reg.č. P407/13-23940S – Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013 – 2017)
 • GAČR reg. č. 16-18891S – Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům (2016 – 2018)

 

GAUK

 • GAUK reg. č. 509/2004 – Přisuzování osobnostních vlastností podle obličeje a jejich vztah k osobnosti hodnoceného jedince (2004 – 2006)
 • GAUK reg. č.392/2005 – Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu (2005 – 2007)
 • GAUK reg. č. 160/2006 – Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen (2006 – 2008)
 • GAUK reg. č.1164213 – Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství (2013 – 2015)
 • GAUK reg. č. 1228413  – Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení (2013 – 2015)
 • GAUK reg. č. 1234214 – Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností (2014 – 2015)
 • GAUK  reg. č. 1214314 – Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu (2014 – 2016)
 • GAUK  reg. č. 1510214 – Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje (2014 – 2016)
 • GAUK reg. č. 1108416 – Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů (2016 – 2017)
 • GAUK reg. č. 1074816 – Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců (2016 – 2018)
 • GAUK reg.č. 232415 – Prvky násilí v sexuálním kontextu: validizace hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie) (2015 – 2017)
 • GAUK  reg. č. 1066216 – Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace (2016 – 2018)

 

Ostatní granty

 • Specifický výzkum FHS UK – Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu (2009)
 • Specifický výzkum FHS UK – The influence ofhormonalcontraception on femalesexualbehaviour“ Specifický výzkum FHS UK (2009)
 • Výzkumný záměr FHS UK – The influence ofhormonalcontraception on femalesexual psychology, reproductivesucces and childrenhealth(2010)
 • Dotace pro vědu FHS UK – Neverbální signalizace a její vnímání v kontextu partnerského výběru(2011)
 • Owen F. AldisScholarship – Changes in Testosterone and CortisolLevels and VocalDisplaysDuringVirtualCourtship in YoungAdultMen (2014)
 • ESSM reg. č. RG15-18 – The study ofsexualvariation: physiological and neuralcorrelatesduringexperimentalexposure to eroticstimuli (2016-8/2017)
 • Grant reg.č. NT/13897 („Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI“)
 • Grant reg.č. VG20122015080 („Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidů v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnění aktivity mozku“)