Mgr. Martin Hůla

Ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie se zabývám psychofyziologickým měřením mužské sexuální reakce na vizuální stimuly. Současně studuji doktorský obor Teoretická a evoluční biologie na PřF UK, kde se věnuji evolučním aspektům lidského estetického vnímání, zejména ve vztahu k rostlinám.

Životopis

Vzdělání

 • 2015 – dosud: Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, doktorské studium, obor: Teoretická a evoluční biologie téma disertační práce: Evoluční aspekty estetického vnímání vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
 • 2012 – 2015: Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, navazující magisterské studium, program: Biologie, obor: Teoretická a evoluční biologie,  téma diplomové práce: Vliv florální morfologie na percepci květů člověkem, vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. zakončeno státní závěrečnou zkouškou, prospěl s vyznamenáním.
 • 2012 – 2014: Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra učitelství a didaktiky biologie,  mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti – biologie, téma závěrečné práce: Interpretace fosilního záznamu v kontextu gymnaziální výuky biologie, vedoucí závěrečné práce: Mgr. Radka Marta Dvořáková.
 • 2009 – 2012: Přírodovědecká Fakulta UK, bakalářské studium, program: Biologie, obor: Ekologická a evoluční biologie, téma bakalářské práce: Fytofilie – její původ a vliv na člověka, vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. zakončeno státní závěrečnou zkouškou, prospěl s vyznamenáním.
 • 2003 – 2009: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1, 118 00 Dvojjazyčná česko-francouzská sekce.

.

Pracovní zkušenosti

 • 2016 – dosud: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, Výzkumný pracovník
 • 2014 – 2016: Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3, Praha 1, 118 00, Vedoucí biologických praktik a konzultant seminárních prací
 • 2013 – 2016: Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1/700, Praha 5, 158 00, Vedoucí zahradnického kroužku
 • 2015: Květinářství Slunečnice s.r.o., Lazebnická 421/3, Opava, 746 01, botanický copywriter
 • 2014 – 2015: ZŠ Táborská, Táborská 421/45, Praha 4, 140 00 suplující učitel
 • 2013 – dosud: Mamacoffee s.r.o. Osmého listopadu 436/48, Praha 6, 169 00 aranžmá rostlinných dekorací a péče o rostliny
 • 2010 – dosud: Botanická zahrada PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2, 128 01, Průvodce skleníky a venkovními expozicemi, spoluorganizace mimořádných programů pro veřejnost (Noc vědců, Den fascinace rostlinami,…)

.

Další zkušenosti a dovednosti

 • Znalost práce s přístroji a programy: Microsoft Office, R, CorelDRAW, Qualtrics, Eclipse, DIVA-GIS, E-prime, Biopac
 • 2014: Akademie věd ČR, Projekt Otevřená věda IV, Příprava laboratorní práce z biologie pro střední školy, prezentace a lektorování práce středoškolským učitelům na týdenním semináři v Brně
 • 2013: Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Víkendový seminář z evoluční biologie pro učitele (květen, září) – pomoc s organizací, vlastní přednáška
 • 2013: University of Toronto Statistics: Making Sense of Data, 8 týdenní online kurz statistiky https://www.coursera.org/course/introstats
 • 2013: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Initiation à la Programmation (en Java), 7 týdenní online kurz základů programování https://www.coursera.org/course/intro-java-fr
 • 2012: Přírodovědecká Fakulta UK, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Základní norma zdravotnických znalostí, absolvování zdravotnického kurzu
 • 2004 – dosud: Účinkování v divadelních souborech Gymnázia Jana Nerudy a divadelním spolku PřF UK Viníci

.

Účast na konferencích

 • 2016: účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti  (ČSEtS, 2. – 5. 11. 2016, Nitra, SR), přednáška Rozdíly mezi dětmi a dospělými v hodnocení krásy květů. udělena cena odborné poroty za 3. nejlepší studentskou přednášku.
 • 2016: účast na konferenci XXIII Biennial Congress on Human Ethology (International Society for Human Ethology, 1.- 5. 8. 2016, Stirling, UK), poster Individual Differences in the Rating of Flower Beauty.
 • 2016: účast na konferenci The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA, 5.-8.4.2016, London, UK), poster What Flowers Do We Like? Influence of Shape and Color on the Rating of Flower Beauty.
 • 2015: účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti  (ČSEtS, 4. – 7. 11. 2015, České Budějovice, ČR), poster Jaké květy se nám líbí? Vliv tvaru a barvy na hodnocení jejich krásy člověkem.

.

Členství

 • 2015 – dosud: Česká a Slovenská Etologická společnost (ČSEtS)

 

Výzkum

 

Granty

Hlavní řešitel

 • 2017 – dosud: GAUK, projekt č. 1494217 Estetické vnímání květin člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií
 • 2015 – 2016: GAUK, projekt č. 388315 Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka

.

Spoluřešitel

 • 2017 – dosud: GAČR, projekt č. 16-18891S Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům
 • 2015 – dosud? GAUK, projekt č. 269215 Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka
 • 2015 – 2016: GAUK, projekt č. 279515 Výuka paleoantropologie a evoluční antropologie na 2. a 3. stupni a postoje učitelů k této problematice

Publikace

Odborné publikace

 • Hůla, M., & Flegr, J. (2016). What flowers do we like? The influence of shape and color on the rating of flower beauty. PeerJ, 4, e2106.
 • Dvořáková R., Hůla M. (2015): Postoje českých učitelů biologie k výuce evoluce člověka. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 5. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 82-90, 455 s. ISBN 978-80-87952-11-5.

.

Výukové materiály

 • 2014: Výpravy za kořením, výuková brožura pro návštěvníky skleníků Botanické zahrady PřF UK
 • 2014: Fosilie v průběhu věků – interpretační hra metodická příručka k praktiku pro učitele středních škol – výstup projektu AV ČR Otevřená věda IV

Kontakt

 • telefon: (+420) 283 088 106
 • e-mail: Martin.Hula(at)nudz.cz