Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

Jsem vedoucí výzkumné laboratoře Evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Již více než 10 let provádím základní výzkum lidské sexuality.
.
Zabývám se například měřením ženské (i mužské) sexuální reakce na videomateriály, erotické texty i řízenou imaginaci; výzkumem sexuálních fantazií; výzkumem vlivu antikoncepce na ženskou sexualitu a fungování partnerství; výzkumem poruch sexuální preference (= parafilií či deviantních preferencí); sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním. Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie a jsem držitelkou mezinárodního certifikátu European Certified Psychosexuologist.

Životopis

Vzdělání:

 • 2014-2016 Certifikát ECPS (EFS&ESSM certified psychosexuologist)
 • 2005-2011 postgraduální studium lékařské psychologie a psychopatologie, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy; (Disertační práce: The influence of oral contraceptives on mate-choice and sexual behavior of couples; Státní zkouška: 2.9.2008; Obhajoba disertace: 21.6.2011.; Školitel: Prof. Petr Weiss, PhD.)
 • 2005-2008 bakalářské studium psychologie na FF UP (studium neukončeno);
 • 2000-2005 magisterské studium biologie na Přírodovědecké Fakultě University Karlovy, Praha (katedra antropologie a genetiky);
 • 1993–2000 Gymnázium Uherské Hradiště;

.
Odborné zájmy:

 • Evoluční teorie lidské sexuality
 • Výzkum poruch sexuální preference
 • Hormony a sexualita
 • Psychofyziologická měření sexuální reakce, standardizace stimulů různé povahy (pro klinickou i neklinickou populaci)
 • Ženská sexualita (sexuální fantazie, sexuální dysfunkce dysfunkce)
 • Celonárodní výzkumy sexuálního chování
 • Longitudinální výzkumy partnerského soužití
 • Sexualita psychiatrických pacientů
   

Zaměstnání:

 • Od 2015 – senior výzkumník (skupina Evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národním Ústavu Duševního Zdraví, Klecany.
 • Od roku 2012 – dosud: Člen universitního centra excelence UNCE 204004: Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě http://web.natur.cuni.cz/filosof/unce/index.php/cz/
 • Od roku 2012-2014: Výzkumný pracovník FHS UK v rámci post-doc GACR projektu (0.5 úvazku)
 • V roce 2010/11 0.1 úvazku na Biologické fakultě, Jihočeská universita, České Budějovice.
 • Od roku 2008-dosud: Vysokoškolský pedagogický pracovník (psychologie) Společenskovědního modulu a Katedry Obecné Antropologie, Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, Praha.
   

Mezinárodní stáže:

 • Department of Psychology, University of Stirling, UK, 9-17.12.2010; 29.1.-23.2. 2012; 22.11 – 17.12. 2013 (Vedoucí laboratoře: S. Craig Roberts, PhD.).
 • 1.10. 2007 – 28.2. 2008 stáž na Psychologickém Institutu Humboldtovy Univerzity v Berlíně (Vedoucí laboratoře: Prof. Jens Asendorpf).
 • Department of Psychology; University of Newcastle, 18. – 23.11. 2003
.
Účast na odborných a certifikovaných kurzech:
 • Od roku 2014 výcvik v Intergrované Psychoterapii (INCIP, Kroměříž, prof. F. Knobloch).
 • The ESSM Oxford School of Sexual Medicine, Budapest, 17-26.10.2014./ 30.1 – 4.2. 2016, Madrid (Certifikát ECPS)
 • Certifikát z výcviku Klasické Hypnózy. Psychiatrická léčebna Kroměříž 30.9 – 4.10. 2013/ výcvik pro pokročilé 2015 (Prof. Stanislav Kratochvíl).
 • Workshop European Society for Contraception and Reproductive Health, Budapest, 23-29.4. 2009. Získán certifikát ESC.

 

Pedagogická činnost:

 • Lidská sexualita (garant): LS 2007-2017
 • Lidská sexualita seminář (člen týmu přednášejících): LS 2014-2017
 • Seminář evoluční psychologie (člen týmu přednášejících, garant): LS 2007-2013
 • Evoluční psychologie (člen týmu přednášejících, garant): ZS 2006-2016
 • Úvod do psychologie (člen týmu přednášejících): ZS 2008-2012
 • Introduction to Psychology (člen týmu přednášejících, anglický kurz): LS 2013
 • Úvod do sociální psychologie (člen týmu přednášejících): zimní semestr 2009-2012
 • Úvod do metodologie společenskovědního výzkumu (člen týmu přednášejících): zimní semestr 2008-2012
 • Partnerské vztahy (člen týmu přednášejících, garant): LS 2008-2011
 • Seminář experimentální psychologie (člen týmu přednášejících, garant): LS 2009-2013
 • Seminář ke skeletovému překladu odborných knih: od r. 2009-2011
 • Seminář metod v behaviorálním výzkumu (člen týmu přednášejících): LS/ZS semestr 2010-2012
 • Journal club (seminář ke čtení odborné literatury): LS/ZS 2009-2013
 • Program DK/IB: Teorie memů (S. Blacmoreová); O výrazu emocí u zvířat a u člověka (Ch. Darwin) – zkoušející od r. 2008-2012
 • Etologie člověka (člen týmu přednášejících, garant) – LS 2015-2016
 • Metodologie výzkumu chování (člen týmu přednášejících, garant) – LS 2015-2016
 • Etologický seminář (člen týmu přednášejících) – LS/ZS 2015-2016

.
Účast na mezinárodních konferencích od roku 2015:

 • Autorka nebo spoluautorka více než 60 aktivních příspěvků (ústních prezentací i posterů) na domácích i zahraničních vědeckých konferencích, včetně abstraktů v konferenčních sbornících.
 • Best senior poster prize: Klapilová, K., Krejčová, L., Kuba, R., & Flégr, J. 2016: Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasm. 42st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Malmő, Švédsko, 26. – 29.6. Book of abstracts p. 94.

.
Vyžádané přednášky:

 • Krejčová, L. & Klapilová, K.: Adaptivní funkce ženského orgasmu. VIII. pracovné dny neuropsychiatrie v Levoči, 10. – 11. 9. 2015, Levoča, Slovensko.
 • Klapilová, K., J. Kmoníčková: Jak mluvit o sexu I. a II. XVI. konference O sexualitě a lidských vztazích, 27. – 29. 5. 2015, Uherské Hradiště.Prezentace v elektronickém sborníku http://sex.systemic.cz/archive/cze/textbook2015.htm
 • Klapilová, K & Krejčová, L.: Adaptivní funkce ženského orgasmu. XVI. konference O sexualitě a lidských vztazích, 27. – 29. 5. 2015, Uherské Hradiště.
 • Klapilová, K.: Orgasticita žen a čichová senzitivita. VII. Pracovné dny Neuropsychiatrie, 12.9. – 14.9. 2013, Levoča.
 • Klapilová, K.: Záhonky tajemné zahrady – dimenze ženských sexuálních fantazií. Přednáška v rámci Sociologických večerů. 18.4. 2013, Praha.
 • Klapilová, K.: Ženské sexuální fantazie. Přednáška na zakládající schůzi sekce Gynekologické sexuologie. 27.4. 2013, Praha.
 • Klapilová, K., Binter, J.: Plots of secret garden: the dimensions of female sexual fantasy contents. 11th Congress of the European Federation of Sexology, září 20-22, 2012, Madrid.
 • Klapilová, K.: Sexualita ve vleku menstruačního cyklu. VI. Pracovné dny Neuropsychiatrie, 29.9. – 1.10. 2011, Levoča.
 • Klapilová, K.: Spokojené manželství za hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výběr a stabilita partnerských dvojic, XIV. konferenci O Sexualitě a partnerských vztazích, 18. – 20. 5. 2011, Uherské Hradiště.
 • Klapilová, K., Kohoutová, D.: Voníš sexy? Science café, 20.4. 2010, České Budějovice.
 • Klapilová, K : Vliv hormonání antikoncepce na lidskou sexualitu, Konference ČASP, 28-29.3. 2009, Olomouc.
 • Klapilová, K : Žárlivost a nevěra z pohledu evoluční psychologie, Symposium evoluční psychologie pro lékaře a sexuology, březen 2009, Praha.


Členství v organizacích:

 • European an International Society for Sexual Medicine,Czech Society for Sexual Medicine,
 • International Association for Sex Research,
 • Česká sexuologická společnost
 • Česká a slovenská etologická společnost,
 • International Society for Human Ethology,

Výzkum

Granty a ocenění

 • Od roku 2005-2007: Spoluřešitel ve výzkumu “Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu”. GAUK A PP 392.
 • Studentská cena Z.Veselovského a grant CSETS 2006 za projekt “Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu menstruačního cyklu ženy”.
 • Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu. Specifický výzkum FHS UK 2009. Hlavní řešitel.
 • The influence of hormonal contraception on female sexual behaviour. Specifický výzkum FHS UK 2009. Hlavní řešitel.
 • The influence of hormonal contraception on female sexual psychology, reproductive succes and children health. Výzkumný záměr FHS UK 2010. Hlavní řešitel.
 • Neverbální signalizace a její vnímání v kontextu partnerského výběru. Dotace pro vědu FHS UK 2011. Hlavní řešitel.
 • Postdoktorandský grant GAČR (2012-2014): Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic. Hlavní řešitel.
 • Standartní grant GAČR (2016-2018) na projekt: Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům. Spoluřešitel za FHS UK. GA16-18891S
 • Vedoucí: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení (GAUK 1228413, řešitel L. Krejčová)
 • Vedoucí: Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje (GAUK 1510214, řešitel: J. Binter)
 • Vedoucí: Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace, (GAUK 1066216, řešitel: T. Zikánová)
 • Vedoucí: Ženské neverbální projevy dvoření a jejich interpretace u mužů a žen. Cena Zdenka Veselovského 2016 (řešitel: T. Zikánová).
 • Vedoucí: Elements of violence in the sexual context – an experimental validation of the „courtship disorder“ hypothesis (an fMRI study) (GAUK 232415, řešitel: R. Androvičová)
 • Standartní grant GAČR (2017-2019) na projekt: Sexuální reaktivita osob s depresivní poruchou. Hlavní řešitel za NUDZ. GA16-18891S

 

Publikace

Odborné:

 • Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2016). Hormonal contraceptive use during relationship formation and sexual desire during pregnancy. Archives of sexual behavior, 45(8), 2117-2122. (IF 3.53)
 • Havlíček, J., Cobey, K. D., Barrett, L., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Greater precision, not parsimony, is the key to testing the peri-ovulation spandrel hypothesis: a response to comments on Havlíček et al. 2015. Behavioral Ecology, arv137. (IF 3.2)
 • Havlicek, J., Cobey, C. D., Barett, L., Klapilova, K., Roberts, S.C. (2015). The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm Behavioral Ecology 05/2015; DOI:10.1093/beheco/arv064 (IF 3.2)
 • Krejčová, L., Pastor, Z., Klapilová, K. (2015) Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuologia 2/2015, p 7-11.
 • Klapilová, K., Brody, S., Krejčová, L., Husárová, B., & Binter, J. (2015). Sexual Satisfaction, Sexual Compatibility, and Relationship Adjustment in Couples: The Role of Sexual Behaviors, Orgasm, and Men’s Discernment of Women’s Intercourse Orgasm. The journal of sexual medicine. 12(3), 667 – 675. (IF 3.513).
 • Roberts, S. C., Cobey, K., Klapilova, K., & Havlicek, J. (2014). Oral contraception and romantic relationships-from the lab to the real world. Human Ethology Bulletin 29, 3, 4-13; (IF 0.385)
 • Flegr, J., Klapilová, K., & Kaňková, Š. (2014). Toxoplasmosis can be a sexually transmitted infection with serious clinical consequences. Not all routes of infection are created equal. Medical Hypotheses. Medical Hypotheses. 01/2014; (IF 1.152)
 • Leongómez, J. D., Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014). Vocal modulation during courtship increases proceptivity even in naive listeners. Evolution and Human Behavior 1/2014; 35(6):489–496. (IF 3.95)
 • Roberts, S.C., Little, A.C., Burriss, R.P., Cobey, C.D., Klapilová, K., Havliček, J., Jones, B.C., DeBruine, L.M. & Petrie, M. (2014). Partner choice, relationship satisfaction and oral contraception: testing the congruency hypothesis. Psychological science, 25(7), 1497-1503. (IF 4.4)
 • Klapilova, K., Cobey, K.D., Wells, T., Roberts, S.C., Weiss, P. & Havlíček, J. (2014): Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra-pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary psychology, 12,1, 36-52 (IF 1.704).
 • Klapilová, K., Weiss, P. & Havlíček, J. (2013): Female sexuality across menstrual cycle: a review [Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu]. Sexuológia 1., 13-22.
 • Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013): 1Oral Contraceptives and Sexual Desire: Replies to Graham and Bancroft (2013) and Puts and Pope. Archives of Sexual Behavior 43,3-6 . (IF 3.53)
 • Brody, S., Klapilova, K., Krejcova, L. (2013): More Frequent Vaginal Orgasm Is Associated with Experiencing Greater Excitement from Deep Vaginal Stimulation. Journal of Sexual Medicine, 7, 1730 – 1736. (IF 3.513)
 • Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013): An Evolutionary Approach Offers a Fresh Perspective on the Relationship Between Oral Contraception and Sexual Desire. Archives of Sexual Behavior 42,1369-1375. (IF 3.53)
 • Binter, J., Leongómez, J.D., Moyano, N., Valentova, J., Jouza, L. & Klapilova, K. (2012). Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects. Anthropologie 11/2012; 50(1): 83-93.
 • Roberts, S.C., Klapilová, K., Little, A.C., Burriss, R.P., Jones, B.C., DeBruine, L.M., Petrie, M. & Havlicek, J. (2012): Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. Proceedings of the Royal Society of London B. 279, 1430-1436. doi: 10.1098/rspb.2011.1647. (IF 5.064).
 • Klapilová, K., Konečná, M., Weiss, P. & Havlíček, J. (2012): The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality in the evolutionary perspective: a review [Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: review.]. Česká a slovenská psychiatrie 107/6, 343-350.
 • Lindová, J., Průšová, D., & Klapilová, K. (2012). Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate, and ignoring domineering strategies. Anthropologie L (1): 111-125.
 • Klapilová, K. (2011): Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu: evolučně psychologický přístup. Disertační práce. 251 p. (1. Lékařská fakulta. Univerzita Karlova, Praha).
 • Havlicek, J., Husarova, B., Rezacova, V. & Klapilova, K. (2011): Correlates of Extra-Dyadic Sex in Czech Heterosexual Couples: Does Sexual Behavior of Parents Matter?. Archives of Sexual Behavior. 40/6, p 1153-1163. (IF 3.53).
 • Klapilová, K., Weiss, P.: Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích z pohledu evoluční psychologie [Gender differences in sexual fantasies from the evolutionary point of view], Sexuológia, 2/2009.
 • Klapilová, K. (2005): Faktory ovlivňující intenzitu mužské žárlivosti a taktiky mate-retention. Magisterská práce, 140 str. (Katedra antropologie a genetiky, Univerzita Karlova, Praha).

 

Podané články a články k revizi

 • Klapilová, K.; Cobey, K.; Havlíček, J.; Londinová, M., Kaňková, Š., & Roberts, C. (under revision). Does oral contraceptive use during partner choice influence subsequent child health outcomes?. Evolutionary psychology. (IF 1.704).  Brody, S., Klapilová, K, Weiss, P. (podáno): Women’s current and lifetime first masturbation, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction. Journal of Sexual Medicine. (IF 3.53)
.
Příspěvky ve sbornících:
 • Klapilová, K.: (2016) Koncept skupiny evoluční sexuologie a psychopatologie na NUDZ. . Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 30-40. CERM. Brno.
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilová, K., 2016: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 40 – 51. CERM. Brno.
 • Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K. (2016). Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno
 • Klapilova, K., Binter, J., Radim, K., & Jaroslav, F. (2016). P-05-024 Seeking for sexual normality: sexual activities across Czech population. The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S226. (IF 3.513)
 • Krejcová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilova, K. (2016). P-06-001 Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S227. (IF 3.513)
 • Brody, S., Klapilova, K., & Weiss, P. (2016). P-06-002 Women’s masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction.The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S227. (IF 3.513)
 • Binter, J., Schejbalova, A., Bártová, K., Vanletova, V. J., Krejcova, L., Weiss, P., … & Klapilova, K. (2015). Prevalence Of Zoophilia In Czech Sado-masochistic Community. The Journal of Sexual Medicine, 12, 41. (IF 3.513)
 • Krejčová, L., Brody, S. & Klapilová K. (2015): Ontogenetický vývoj ženské orgasticity. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.
 • Binter J., Bártová. K., Valentová J., & Klapilová K. (2015): Prevalence bestiality v české sadomasochistické komunitě. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.
 • Klapilova, K., Cobey, K. D., Kankova, S., Havlicek, J., & Roberts, C. S. (2014). Oral contraceptive use during partner choice is associated with subsequent child health outcomes. Journal of Sexual Medicine, 11, 16-17. (IF 3.513)
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Valentova J. V., Krejčová L., Weiss P., Kleisner K., Keil P. & Binter J. 2014 „Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě“. Sborník z konference Sekce sociální patologie MČSS 2014 (vítězná práce).
 • Klapilová K. & Krejčová, L. (2013): Jak neměřit ženu (Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení). Sborník referátů z  XXIV. Bohnických sexuologických dnů. CERM. Brno.
 • Krejcova, L., Klapilova, K., & Brody, S. (2014). More Frequent Vaginal Orgasm Is Associated with Experiencing Greater Excitement from Deep Vaginal Stimulation. Journal of Sexual Medicine, 11, 96. (IF 3.513)
 • Klapilová, K. (2011): Vliv hormonální antikoncepce na ženské sexuální chování a partnerský výběr: evoluční perspektiva. Sborník referátů z XXIII. Bohnických sexuologických dnů. p 65 – 71. CERM. Brno.
 • Husárová, B., Klapilová, K., Havlíček, J., Kuběna, A. (2006): How to measure jealousy – introducing a new projective method. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, p 40. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)
 • Klapilová, K., Husárová, B., Havlíček, J., Kuběna, A., Weiss, P. (2006): Factors influencing men’s jealousy and mate–retention behavior. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, 61. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)
 .

Kapitoly v knize:

 • Fajnerová I., Nekovářová T., Binter J., Klapilová K. (2017): Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch, Kapitola v knize: Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. J.Horáček, C.Hoschl, L.Kesner a F Španiel, eds, Praha, Galén. 2017.
 • Klapilová a kol. (2017): (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. Kapitola v knize: Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. J.Horáček, C.Hoschl, L.Kesner a F Španiel, eds, Praha, Galén. 2017.
 • Binter, J., Klapilová, K., Zikánová, T., Nilsson, T., Bártová, K., Krejcová, L., … & Riha, D. (2016). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. arXiv preprint arXiv:1611.01817.
 • Mužík, V., Stella, M., Klapilová, K. (2011): Evoluce a morálka. Kapitola v odborné knize: Etické otázky v Psychologii (Ed. P. Weiss). Portál. Praha. p 95 – 111
   

Populární:

Popularizační činnost

 • Fokus VM: Zvíře v nás
 • Radio Wave – podcast Zhasni!: O asexualitě se specialistkou Kateřinou Klapilovou
 • Kinolab: diskuse s Kateřinou Klapilovou a Jitkou Lindovou
 • Účast v TV pořadech Planeta věda a Partnerské vztahy aneb Návod na přežití, publikace v časopisu Vesmír a Psychologie dnes, spolupráce s Českým rozhlasem Leonardo, od roku 2012 člen vědecké rady dokumentárního projektu Člověk z pohledu vědy, aj.
 • Vědecký dozor nad scénářem populárně-naučného filmu „Člověk to je věda: Pod vlivem hormonální antikoncepce“, host na AFO http://www.afo.cz/index.php?seo_url=program&film_id=3033&den=22, Olomouc, 2016.
 • Přednáška k filmu „Tajemství touhy“ http://www.afo.cz/index.php?seo_url=program&film_id=2840&den=22, AFO, Olomouc, 2016
 • Večer vědeckého Porna, Paralelní polis, https://www.paralelnipolis.cz/vecer-vedeckeho-porna/, 14.12. 2015
 • Vědecký dozor nad scénářem populárně-naučného filmu “Čí je moje dítě” (Evoluční přístupy k žárlivosti), hlavní cena poroty AFO, Olomouc, 2014. (http://afo.cz/admin/upload/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20porot%20AFO%202014.pdf).
 • Zvaná odborná diskuse v rámci akce Měsíc v nás – otevřený dialog o menstruaci 19-20.10 2010.

Kontakt

 • Email: katerina.klapilova(at)nudz.cz, katerina.klapilova(at)seznam.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha