Mgr. Lucie Krejčová

Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

Životopis

Vzdělání

 • Od 2014: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, obor integrální studium člověka (doktorandské studium)
 • 2012 – 2014: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, obor obecná antropologie
 • 2009 – 2012: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, obor studium humanitní vzdělanosti

Odborné zájmy

 • Evoluční teorie lidské sexuality
 • Ženská sexualita (cykly ženské sexuální reakce, fyziologické měření ženského vzrušení, ženský orgasmus, sexuální fantazie žen, konzumace pornografie)
 • Neverbální chování (v souvislosti s projevy sexuálních atributů v neverbálním chování žen)

Zaměstnání

 • Od 2015: výzkumný a vývojový pracovník, Národní ústav duševního zdraví
 • Od 2014: odborně organizační a administrativně-správní pracovník, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Mezinárodní stáže

 • Srpen 2013: The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA

 

Účast na odborných a certifikovaných kurzech

 • Workshop Adapted body, Adapted mind: The evolution of human behavior and its neuroendocrine regulation (Kurz the International School of Ethology), Sicílie, 17.6 – 22. 6. 2015

Pedagogická činnost

 • Journal club (YBA036), FHS UK, zimní a letní semestr 2014/2015
 • Lidská sexualita (YBA023), FHS UK, letní semestr 2014/2015 – 2015/2016
 • Lidská sexualita – seminář (YBA146), FHS UK, letní semestr 2015/2016

 

Účast na mezinárodních konferencích od roku 2015

Autorka a spoluautorka na více jak 20 konferenčních příspěvcích

 • 2016 – 42st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Malmő, Švédsko, 26. – 29.6. (Příspěvky: Pornography consumption in women: a representative study in Slovakia; Hormonal and behavioral changes in young adult heterosexual men during competition for a female partner; Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms)
 • 2016 – XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká Republika, 28. – 29. 2., (Příspěvky: Pohlavní rozdíly v počtu různých typů sexuálních fantazií; Výhody a limity využití virtuální reality v sexuologickém výzkumu)
 • 2015 – National SexEd Conference, New Brunswick, USA, 9. -11.12., (Implementation of Immersive Virtual Reality With Haptic Interface as Innovative Approach to Sexual Education and Representation of History of Czech Sexology: ‘The Story of Czech Sexology’)
 • 201541st Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Kanada, 9. – 12.8. (Příspěvky: Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality;  Intrasexual Variation in the Size of Sexual Fantasy Repertoire)
 • 2015 Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015, Český Krumlov, 29. – 30. 5. (Partnerské sexuální aktivity a spokojenost mužů a žen v partnerském vztahu)
 • 2015XVI. konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 27. – 29. 5. (Adaptivní funkce ženského orgasmu)
 • 2015XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, Česká republika, 26.2 – 27.2. (Příspěvky: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů; Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě)

Zvané přednášky

 • 2016Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, Brno, 15.6. (Sexualita žen z pohledu evoluční sexuologie)
 • 2015VIII. pracovné dny neuropsychiatrie v Levoči, Levoča, Slovensko, 10. – 11.9. (Adaptivní funkce ženského orgasmu)

 

Členství v organizacích

 • Od roku 2012 členství v České a slovenské etologické společnosti (ČSEtS)
 • Od roku 2013 členství v International Academy of Sex Research (IASR)
 • Od roku 2013 členství v European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA)
 • Od roku 2014 členství v International Society for Human Ethology (ISHE)
 • Od roku 2014 členství v Human Behavior and Evolution Society (HBES)

Výzkum

Granty a ocenění

 • Hlavní řešitel grantu GAUK reg. č. 1228413 (Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení) (2013 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK  reg. č. 1510214 („Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje“) (2014 – 2016)
 • Spoluřešitel grantu GAUK reg. č. 1234214 (Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností) (2014 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Owen F. Aldis Scholarship („Changes in Testosterone and Cortisol Levels and Vocal Displays During Virtual Courtship in Young Adult Men“) (2014)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 16-18891S („Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“) (2016 – 2018)
 • Ocenění za nejlepší poster na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE) – „Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait“, 22nd Biennial Conference International Society for Human Ethology, 5.8. – 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazil.

 

Publikace

 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilová, K., 2016: Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. Journal of Sexual Medicine, 13, 227. (IF = 3.15)
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilová, K., 2016: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 40 – 51. CERM. Brno.
 • Krejčová, L., Pastor, Z., & Klapilová, K., 2015. Ženská orgasticita, současné názory a historická reminiscence. Sexuólogia, 7-11.
 • Binter J., Schejbalová A., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P. & Klapilová K., 2015: Prevalence of Zoophilia in Czech Sado-Masochistic Community. Journal of Sexual Medicine, 12, 41-41. (IF = 3.15)
 • Klapilová, K., Brody, S., Krejčová, L., Husárová, B., & Binter, J., 2015: Sexual satisfaction, sexual compatibility, and relationship adjustment in couples: the role of sexual behaviors, orgasm and men’s discernment of women’s intercourse orgasm. Journal of Sexual Medicine, 12(3), 667 – 675. (IF = 3.15)
 • Krejčová, L., Brody, S., & Klapilová, K., 2015: Ontogenetický vývoj ženské orgasticity. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 41 – 43. CERM. Brno.
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Krejčová L., Varella Valentová J., Kleisner K., Keil P. & Binter, 2015: Výskyt zoofilního chování (bestiality) v české sadomasochistické komunitě. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 41 – 43. CERM. Brno.
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P., Kleisner  K., Keil P. & Binter J., 2014: Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě. Sborník z konference sekce sociální patologie 2014: 129 – 131.
 • Brody, S., Klapilová, K., & Krejčová, L., 2013: More frequent vaginal orgasm is associated with experiencing greater excitement from deep vaginal stimulation. Journal of Sexual Medicine, 10(7), 1730 – 1736.

 

Kontakt

 • Email: lucie.krejcova(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha