Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Zabývám se studiem neverbálního chování během navazování partnerského vztahu a v jeho průběhu, z hlediska jeho evolučních a psychologických funkcí. V současné době superviduji především dva projekty, týkající se strategií dominování v partnerské interakci a ontogeneze flirtu žen a dívek.
 .
Pracuji především experimentální a kvantitativní metodikou, v poslední době ale také kvalitativně. Mezi má další studovaná témata patří behaviorální projevy partnerské spokojenosti, vztah neverbálního chování a osobnosti nebo předřečová vokalizace dětí. Realizuji také výzkumy kognice a komunikace papoušků šedých.

Životopis

Vzdělání

 • 2003-2007 doktorandské studium na Přírovědecké fakultě Univerzity Karlovy, katedra zoologie, téma dizertační práce: Gender differences in behavioral changes induced by latent toxoplasmosis
 • 1996 – 2003 magisterské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedra zoologie, specializace etologie-ekologie, diplomová práce: Vliv latentní toxoplazmózy na chování mužů a žen
 • 1996 – 2002 magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, klinická specializace, diplomová práce: Vztah Cattellova 16faktorového osobnostního dotazníku s behaviorálními proměnnými
 • 1991-1996 bilingvální německé gymnázium Na Pražačce, Praha

.

Odborná stáž

 • 29. 6. 2005 – 28. 8. 2005 University of Liverpool, Department of Life Sciences, Project: vliv sebepodobnosti na hodnocení atraktivity lidské tváře

.

Zaměření

 • Etologie člověka, evoluční psychologie, srovnávací psychologie, neverbální komunikace, partnerské vztahy

.

Vědeckopedagogická činnost

 • od 2015 vědecký pracovník senior, Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 • od 2005 vědeckopedagogický pracovník, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, komparativní kognitivní psychologie, neverbální chování, sociální percepce, partnerské vztahy
 • 2004-2008 vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, behaviorální projevy latentní toxoplasmózy

.

Výuka v současné době

 • Etologie člověka, FHS UK – garant
 • Metodologie výzkumu chování, FHS UK – garant
 • Srovnávací kognitivní psychologie, FHS UK – garant
 • Evoluční psychologie, FHS UK – podíl na výuce
 • Kognitivní psychologie FHS UK – podíl na výuce
 • Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie, FHS UK – garant
 • Techniky experimentální psychologie, FHS UK – podíl na výuce

.

Minulá výuka:

 • Evoluční psychologie, FF UK – podíl na výuce
 • Prolegomena k psychologii, FHS UK – podíl na výuce
 • Studium kognitivních schopností papoušků šedých, seminář a cvičení, FHS UK – garant
 • Neverbální komunikace, FHS UK – podíl na výuce
 • Terénní praktikum z neverbální komunikace, FHS UK – podíl na výuce
 • Úvod do psychologie, FHS UK – podíl na výuce

.

Další vědecké aktivity

 • od 2006 člen společnosti International Society for Human Ethology
 • od 2004 člen Československé etologické společnosti, člen výboru od 2016

.

Ústní prezentace na konferencích


 • Lindová, J. 2015 Satisfaction in romantic relationship is associated with nonverbal similarity between partners. International Society for Human Ethology, Atény 13.-16.5.2015
 • Lindová, J. 2014 Birds who don’t sing, but speak: structure and dynamics of vocal communication in parrots. Workshop INFORMATIONAL FUNDAMENTALS OF LIFE: GENOMES AND LANGUAGES, Olomouc 27.5.2014
 • Lindová, J. 2014 Interspecies prosociality determines the ability of African grey parrots to imitate human speech. European Conference on Behavioural Biology , 17.-20. 7. 2014, Praha
 • Lindová, J., Špinka, M. Encoding and decoding of vocalization of human infants. ISHE 2012, Vienna
 • Schejbalová, T., Klapilová, K., Havlíček, J., Lindová, J. Nonverbal Behaviour of Partners Satisfied in their Relationships. Hrdlička 2009
 • Lindová, J., Kuběna, A., Šturcová, H., Křivohlavá, R., Novotná, M., Rubešová, A., Jozífková, E., Havlíček, J., Kodym, P., Flegr, J. 2009 Influence of latent toxoplasmosis on altuistic behaviour of men and women in experimental games. (EHBEA 2009)
 • Lindová, J., Hrušková, M., Pivoňková, V., Kuběna, A., Flegr, J. Correlations of digit ratio (2D:4D) with Cattell’s first-order personality factors. (DPPD 2007)
 • Lindová, J., Kuběna, A., Hodková, H., Vavřinová, R., Novotná, M., Kotrčová, A., Jozífková, E., Havlíček, J., Flegr, J. Vliv latentní toxoplasmózy na chování mužů a žen v experimentálních hrách. (ČSEtS 2007)
 • Hanušová, J., Kotrčová, A., Pivoňková, V., Havlíček, J., Flegr, J. Accuracy of judgement of Cattell’s personality traits based on face appearance. ISHE Congress in Detroit 2006
 • Hanušová, J., Berenreiterová, M., Skallová, A., Novotná, M., Flegr, J., Dopamine, the Missing Link Between Toxoplasmosis and Schizophrenia? Congress of the Stanley Medical Research Institute, Annapolis, USA, 10.-11.11.2005.
 • Hanušová, J., Havlíček, J., Novotná, M., Skallová, A., Kolbeková, P., Flegr, J. Relationship of nonverbal performance with personality traits. 32nd conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Nečtiny, 2005
 • Hanušová, J., Vitáková, M., Šmídová, E., Hrušková, M., Flegr, J., Influence of latent toxoplasmosis on behaviour of men and women. 31st Conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Poľana, Slovakia, 2004

Prezentace kolegů:

 • Janíčková, P., Lindová, J. Mohou se papoušci šedí naučit prosociálnímu chování? ČSEtS 2012
 • Péron F., Giret N., Lindovà J., Tichotová T., Nagle L., Kreutzer M., Tymr F.. & Bovet D. Referential learning of words in African grey parrots (Psittacus erithacus): different methods yield contrasting results. The 5th topical meeting of the Ethologische Gesellschaft, Berlin, 21-23/02/10
 • Kotrčová, A., Pivoňková, V., Lindová, J., Flegr, J. Havlíček, J. Accuracy of personality judgments made on the basis of composite pictures. ISHE 2010, Bologna
 • Kotrčová, A., Lindová, J., Pivoňková, V., Flegr, J. Havlíček, J. Přisuzování cattellovských osobnostních rysů podle vzhledu obličeje. Kognice 2006, Prague
 • Pivoňková, V., Kotrčová, A., Lindová, J., Flegr, J., Havlíček, J. Psychologická dominance mužů pozitivně koreluje s mírou jejich morfologické maskulinity

.

Postery na konferencích:

 • Kůrková, P. Ulrychová, M., Policht, R., Lindová, J. Repertoár vokalizace skupiny papoušků žako (Psittacus erithacus) z odchytu a individuální a pohlavní specifika jeho využívání, ČSEtS 2011
 • Kůrková, P. Ulrychová, M., Policht, R., Lindová, J. Vocal repertoire structure and dynamics in a wild-caugh grey parrot (Psittacus erithacus) group. ASAB summer meeting St. Andrews 2011
 • Lindová, J., Maruščáková, L., Tallet, C., Špinka, M. The effect of psychological characteristics of the judgers on recognition of vocalizations of domestic pigs (Sus scrofa) ASAB summer meeting St. Andrews 2011
 • Kůrková, P., Ulrychová, M., Policht, R. Lindová, J. 2011 Repertoár vokalizace skupiny papoušků žako (Psittacus erithacus) a individuální a pohlavní specifika jeho využívání. ČSEtS 2011, Kostelec n.č.l.
 • Vávra, J., Lindová, J. 2009 Souvislost osobnostního profilu a tělesného postoje. ČSEtS 2009, Kostelec n. č. l.
 • Pivonkova, V., Rubesova, A., Lindova, J., Havlicek, J., The assessed femininity of women and the relationship with Cattell’s personality traits, EHBEA 2009
 • Rubesova, A., Pivonkova, V., Lindova, J., Flegr, J., Havlicek, J. Accuracy of judgements of Cattell’s personality factors made on basis of composite pictures, EHBEA 2009
 • Skřípal, P., Mourková, Z., Gedeonová, H., Lindová J., Přirozená a mimetická vokalizace papouška šedého (Psittacus erithacus) jako model lidské řeči. (34th Conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Nitra, 2007)
 • evoluce člověka a kočky domácí – návrh projektu (34th Conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Nitra, 2007)
 • Hanušová, J., Hrušková, M., Pivoňková, V., Kotrčová, A., Havlíček, J. a Flegr, J. Souvislost poměru druhého a čtvrtého prstu s osobnostními rysy: můžeme číst z lidské ruky? 33rd Conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Jihlava, 2006
 • Voříšková, A., Hanušová, J. Souvislosti motorických a dalších schopností a osobnostních rysů s velikostí slovníku u papoušků žako. 33rd Conference of the Czech and Slovak Ethology Society, Jihlava, 2006
 • Hanušová, J., Vitáková, M., Šmídová, E., Hrušková, M., Flegr, J., Influence of latent toxoplasmosis on behaviour of men and women. ISHE Congress in Ghent 2004
 • Hanušová, J., Havlíček, J., Vitáková, M., Flegr, J., The tailor makes the man: Relation between specific appearance characteristics and personality traits in young men and women. ASAB Summer meeting 2003, Gruenau, Austria
 • Vitáková, M., Hanušová, J., Klose, J., Preiss, M., Roubalová, K., Flegr, J., Lower Novelty Seeking in Subjects Infected with Toxoplasma and Cytomegalovirus. ISHE congress in Ghent 2004 Conference Abstracts

Výzkum

Granty a ocenění

 • Řešitel: 2017-2019: GAČR: 17-16622S Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností
 • Spoluřešitel: 2010-13: GAČR: P505/10/1411 Encoding and decoding of emotions in calls of infants of two mammalian species
 • Spoluřešitel: GAUK 509/2004 2004-2006 Přisuzování osobnostních vlastností podle obličeje a jejich vztah k osobnosti hodnoceného jedince
 • Owen-Aldis-Award 2005 (ISHE) Judgment of personality traits based on face appearance: correlation with the results of the targets‘ personality tests
 • GAUK 160/2006 2006-2008 Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen Gender differences in behavioural displays of latent toxoplasmosis
 • Cena Zdeňka Kleina 2006

Publikace

Odborné články

 • Lindová, J. (2016) Who Do Parrots Talk To? Agreeableness and a Serious Approach Increase the Production of Word-like Utterances by African Grey Parrots. Human-Animal Interaction Bulletin 4(2), 17-37.
 • Lindová, J., Little, A., Havlicek, J., Roberts, S. C., Rubešová, A., & Flegr, J. (2016). Effect of partnership status on preferences for facial self-resemblance. Frontiers in Psychology, 7, 869.
 • Lindová J, Špinka M, Nováková L (2015) Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants? PLoS ONE 10(4): e0124317. doi:10.1371/journal.pone.0124317
 • Binter, J., Klapilová, K., Zikánová, T., Nilsson, T., Bártová, K., Krejčová, L., Androvičová, R., Lindová J., Průšová D., Wells, T. J., Říha D., (2015). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research, Experiential Learning in Virtual Worlds,X-X
 • Kuběna, A. A., Houdek, P., Lindová, J., Příplatová, L., & Flegr, J. (2014). Justine Effect: Punishment of the Unduly Self-Sacrificing Cooperative Individuals. PloS one, 9(3), e92336.
 • Suková, K., Uchytilová, M., Lindová, J. (2013). Abstract concept formation in African grey parrots (Psittacus erithacus) on the basis of a low number of cues. Behavioural Processes 96: 36-41
 • Lindová, J., Průšová, D., Klapilová, K. 2012 Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate and ignoring domineering strategies. Anthropologie L/1, 111-125.
 • Lindová, J., Příplatová, L., Flegr, J. 2012. Higher Extraversion and Lower Conscientiousness in Humans Infected with Toxoplasma. European Journal of Personality 26, 285-291.
 • Pivoňková, V., Rubešová, A., Lindová, J., Havlíček, J. 2011. Sexual dimorphism and personality attributions of male faces. Archives of Sexual Behavior, 6, 1137-1143.
 • Giret, N., Peron, F., Lindová, J., Tichotová, L., Nagle, L., Kreutzer, M.,Tymr, F., Bovet, D. 2010 Referential learning of French and Czech labels in African grey parrots (Psittacus erithacus): Different methods yield contrasting results. Behavioural Processes, 85(2): 90-98.
 • Lindová, J., Kuběna, A. A., Šturcová, H., Křivohlavá, R., Novotná, M., Rubešová, A., Havlíček, J., Kodym, P., Flegr, J. 2010 Pattern of money allocation in experimental games supports the stress hypothesis of gender differences in Toxoplasma gondii-induced behavioural changes. Folia parasitologica, 57, 136-142
 • Flegr, J, Lindová, J., Pivonkova, V. and Havlicek J. 2008: Latent toxoplasmosis and salivary testosterone concentration: important confounding factors in second to fourth digit ratio studies. American Journal of Physical Anthropology, 20, 487-489.
 • Flegr, J., Novotná, M., Lindová, J. & Havlícek, J. 2008: Neurophysiological effect of the Rh factor. Protective role of the RhD molecule against Toxoplasma-induced impairment of reaction times in women. Neuroendocrinology Letters, 29(4), 475-481.
 • Flegr, J., Lindová, J., Kodym, P. 2008 Sex-dependent toxoplasmosis-associated differences in testosterone concentration in humans. Parasitology, 135, 427-431.
 • Lindová, J., Hrušková, M., Pivoňková, V., Kuběna, A., Flegr, J. 2008 Digit ratio (2D:4D) and Cattell’s personality traits. European Journal of Personality, 22, 347-356
 • Hodková, H., Kolbeková, P., Skallová, A., Lindová, J., Flegr, J. 2007 Heigher perceived dominance in Toxoplasma infected men – a new evidence for role of increased level of testosterone in toxoplasmosis-associated changes in human behavior. Neuroendocrinology Letters, 28, 110-114
 • Lindová, J., Novotná, M., Havlíček, J., Josífková, E., Skallová, A., Kolbeková, P., Hodný, Z., Kodym, P., Flegr, J. 2006 Gender differences in behavioural changes induces by latent toxoplasmosis. International Journal for Parasitology, 36, 1485-1492
 • Flegr, J., Hrušková, M., Hodný, Z., Novotná, M., Hanušová, J. 2005 Body height, body mass index, waist-hip ratio, fluctuating asymmetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. Parasitology, 130, 621-628
 • Novotná, M., Hanušová, J., Klose, J., Preiss, M., Havlíček, J., Roubalová, K., Flegr, J. 2005 Probable neuroimmunological link between Toxoplasma and cytomegalovirus infections and personality changes in the human host. BMC Infectious Diseases, 5:54

H-index: 9

Počet citací: cca 350

.

Knihy a kapitoly:

 • Lindová, J., 2017 Kultura – lidské unikum? In: J. Havlíček (ed.) Biologické a evoluční teorie kultury. Academia. Praha
 • Klapilová, K., Androvičová, R., Bártová, K., Binter, J., Krejčová, L., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T., Zikánová, T., Varella Valentova, J. 2016 (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. In: J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel et al. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha, pp. 117-129
 • Lindová, J., Stella, M. 2016 Lidský jedinec z evolučního pohledu. In: J. Šubrt, Jedinec v pohledu společenskovědních disciplin. (recenzní řízení)
 • Blažek, V., Trnka, R., Pivoňková, V., Lindová, J., Havlíček, J., Rubešová, A., Komárek, S.: Lidský obličej. 2009. Karolinum, Praha.
 • Lindová, J., Stella, M. 2010 Společnost a společenskost z evolučního pohledu. In: J. Šubrt, Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. Karolinum. Praha
 • Prudký, Libor – Čábelková, Inna – Lindová, Jitka – Musil, Jiří – Pinc, Zdeněk – Tichý, Radek – Tondl, Ladislav – Smékal, Vladimír. Studie o hodnotách. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

.

Učebnice

 • Lindová, J. 2017 Kapitoly 2-4, 6, 11. In: Flegr, J. a kol. Základy evoluční biologie pro gymnázia. Univerzita Karlova v Praze: Přírodovědecká fakulta

.

Překladatelská činnost

 • Evoluční psychologie člověka, L. Barrett, R. Dunbar, J. Lycett, Portál, 2007; z anglického originálu Evolutionary psychology, přeložili J. Lindová, R. Kanocz, K. Stibral

Kontakt

 • Email: jitka.lindova(at)seznam.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha