Mgr. Ondřej Novák

Působím jako vědecký a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a zároveň jako doktorand na Katedře psychologie, FF UK. Doménou mého odborného zájmu je psychofyziologie a teorie emocí, zvláště pak otázka autonomní specificity základních emocí. Z fyziologických metod se zabývám EMG (electromyography), ECG (electrocardiography), GSR (galvanic skin response), PPG (penile plethysmography), dýcháním a změnami v povrchové teplotě těla.

Životopis

Vzdělání

 • 2016 – dosud: PhD program Obecná psychologie, Univerzita Karlova
 • 2013 – 2016: nMgr program Psychologie, Univerzita Karlova v Praze
 • 2010 – 2013: Bc program Psychologie, Univerzita Karlova v Praze

.

Studijní pobyty

 • 2015 – 2016: Erasmus+, Groningen, Nizozemí

.

Absolvované kurzy

 • 2014: Introduction to Clinical Neurology (MOOC), Univerzity of California SF, Coursera
 • 2013 – 2014: Neuroscience (MOOC), Harvard (mcb80x)
 • 2013: A beginner´s Guide to Irrational Behavior (MOOC), D. Ariely, Coursera
 • 2012 – 2013: Social Psychology (MOOC), Wesleyan Univerzity, Coursera

.

Pracovní zkušenosti

 • 2017 – dosud: výzkumný a vývojový pracovník, Národní ústav duševního zdraví
 • 2016 – dosud: Výkonný redaktor, Psychologie pro praxi
 • 2013 – dosud: hlavní editor, PR manager, Wikisofia.cz
 • 2014 – 2015: vedoucí programového týmu, ČASP XII. Konference – Moc emocí, Praha
 • 2014: recenzent, APSSC Student Research Awards
 • 2014: Recenzent, APSSC Student Grant Competition
 • 2012 – 2013: editor popularizačního webu, MojePsychika.cz

.

Výzkumné stáže a praxe

 • 2014 – 2016: Člen metodologického týmu, práce s polygrafem (HR, SCL, Temp, breathing patterns, EMG), Psychologický institut, Akademie věd ČR
 • 2013 – 2015: Administrace dotazníků, testů a úloh ve 3D prostředí, PCP Bohnice, Praha
 • 2012 – 2014: Administrace experimentů, práce se zařízením pro sledování očních pohybům, LABELS, Akademie věd ČR

.

Odborné zájmy

 • Psychofyziologie
 • Afektivní psychologie a neurověda
 • Psychologická metodologie a psychometrie
 • Cirkadiánních rytmy

Výzkum

Granty a ocenění

 

Publikace

Příspěvky na konferencích

 • 2017 (přijato): Poster Emotion Elicitation: Films Versus Pictures, International Convention of Psychological Science, Wien
 • 2015: Přednáška Emoční habituace, Zimní škola kognitivní psychologie

.

Účast na konferencích

 • 2016: ČASP XIII. Konference – Láska 21, ČASP, Olomouc
 • 2015: Zimní škola kognitivní psychologie, Akademie věd ČR
 • 2014: ČASP XI. Konference – Quo Vadis, Psychologie? ČASP, Brno
 • 2014: Zimní škola kognitivní psychologie, Akademie věd ČR
 • 2013: International Student Research Symposium, UNYP
 • 2013: ČASP X. Konference – Kreativita, ČASP, Olomouc
 • 2013: Evropský týden mozku, Akademie věd ČR
 • 2013: Zimní škola kognitivní psychologie, Akademie věd ČR

Kontakt

 • Email: Ondrej.Novak(at)nudz.cz