MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Jsem gynekologem a sexuologem. Pracuji na gynekologicko porodnické klinice 2. LF UK a FN v Praze – Motole, kde vedu ambulanci gynekologické sexuologie. Částečně pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako výzkumný pracovník v Klecanech a na Sexuologickém ústavu 1. LF UK v Praze jako odborný asistent. Zabývá se výzkumem ženského sexuálního chování a reaktivity, zvláště anatomicko-fyziologickými funkcemi klitoridálního komplexu a ženských orgastických reakcí.

Životopis

Vzdělání

 • 2007 – 2013: 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor Lékařská psychologie a psychopatologie
 • 1979 – 1985: 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • SPECIALIZACE
 • 1997: Atestace z lékařské sexuologie, Praha
 • 1993: Atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně, Praha
 • 1988: Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně, Praha

Odborná praxe

Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha

 • 1985 – 1995 – sekundární lékař, vedoucí Centra asistované reprodukce
 • 1995 – dosud – lékař ambulance gynekologické sexuologie
 • 9/2016 – dosud – odborný asistent

GONA, Nestátní zdravotnické zařízení

 • 1995 – 7/2016: vedoucí lékař

Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN, Praha

 • 2014 – dosud: odborný asistent

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, katedra gynekologie a porodnictví, subkatedra sexuologie

 • 1997 – dosud: pedagogický pracovník

Krajský soud pro Středočeský kraj, Praha

 • 2006 – dosud – soudní znalec v oboru gynekologie, porodnictví a sexuologie

Národní ústav duševního zdraví, laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie, Klecany

 • 2015 – dosud – výzkumný pracovník

Pedagogická činnost

 • Pastor, Z. Problematika bolesti v lidské sexualitě. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace, Praha, IPVZ. 20-24. 2. 2017
 • Pastor, Z. Aktuality v ženské sexuologii. Klinický seminář jihomoravských gynekologů. Zlín, 4. 11. 2016.
 • Pastor, Z. Ženský orgasmus. 189. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 14. 5. 2016.
 • Pastor, Z. Mužské a ženské sexuální dysfunkce a problematika sterilního páru. Předatestační kurz katedry gynekologie a porodnictví 2. LF UK a FN Motol, 11. 4. – 15. 4. – 25. 4. – 29. 4. 2016.
 • Pastor. Z. Diferenciální diagnostika symptomů ženských sexuálních dysfunkcí. 58. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR. Mikulov, 9. – 10. 4. 2016.
 • Pastor, Z. Změny v sexuálním a reprodukčním chování za posledních 100 let. Seminář Spolku lékařů ČLS J. Ev. Purkyně v Chebu. Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna. 30. 3. 2016.
 • Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce a cybersex. Klinický seminář Urologické kliniky FN Brno, 26. 11. 2015.
 • Pastor, Z. Bolest a sex. 193. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 21. 11. 2015.
 • Pastor, Z. Masturbace u dětí. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ. Praha, 8. 11. 2015.
 • Pastor, Z. Sexualita dospívajících. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ. Praha, 7. 11. 2015.
 • Pastor, Z. 30 let, které otřásly sexe v ČR a problematika erektilní dysfunkce. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 27. 6. 2015.
 • Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Mikulov, 5. 9. 2015.
 • Pastor, Z. Ženský orgasmus. 184. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 10. 10. 2015.
 • Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženská sexualita. Praktické pohledy na léčbu pacienta s DM2, Konferenční centrum Akademie věd ČR, Doškolovací seminář ČLK a I. Interní kliniky FN Plzeň. 30. 3. 2015.
 • Pastor, Z. Léčba erektilní dysfunkce. Doškolovací semináře pro praktické farmaceuty. Liberec (7. 2. 2012), Hradec Králové(14. 2. 2012), Olomouc (15. 2.), Praha (23. 2. 2012), Brno (28. 2. 2012), České Budějovice (6. 2. 2012), Karlovy Vary 15. 3. 2012), Ostrava (20. 3. 2012), Praha (22. 3. 2012).
 • Pastor, Z. Sexualita v 21. století. Doškolovací semináře pro praktické lékaře ČLK, Ostrava 25. 3., Brno 4. 5., Praha 11. 5., 2011.
 • Pastor, Z. Bolest a sex. Předatestační specializační kurz. Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti. IPVZ. Praha 18. 3. 2011.
 • Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženské sexuální dysfunkce. Edukace, jak ji možná neznáte – 13. komnata komplikací diabetu, dvoudenní doškolovací seminář ČLK pro diabetology, Praha. 3. – 4. 12. 2010.
 • Pastor, Z. Diagnostika a terapie ženských sexuálních dysfunkcí. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, jednodenní doškolovací kurz. 16. 4. 2010.
 • Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem. Semináře pořádané ČLK pro praktické lékaře. Teplice, Poděbrady, Tábor, České Budějovice, Karlovy Vary, Jihlava, 2010.
 • Pastor, Z. Bolest a lidská sexualita. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti, IVPZ, Praha, 1. 12. 2008.
 • Pastor, Z. Sexuologická problematika v gynekologické ambulanci. Doškolování lékařů, Levret s.r.o., akreditovaná organizace ČLK. 8. 11. 2008.
 • Pastor, Z. Ženská sexualita, Doškolovací seminář ČGPS, Levret, 23. 9. 2006.
 • Pastor, Z. Sexualita a klimakterium, XXVI. Doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČGPS, Milovy, 8. 10. – 9. 10. 2005.
 • Pastor, Z. Sex a inkontinence. Doškolovací seminář České lékařské komory v Současný pohledu na ženskou močovou inkontinence, Praha, 6. 10. 2004, Brno, 10. 11. 2004, Liberec, 19. 1 .2004.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, diagnostika a terapie. Doškolovací seminář subkatedry gynekologie a porodnictví IPVZ, 29.3.2003.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Víkendový doškolovací kurz subkatedry sexuologie IPVZ, 23.11. – 24.11. 2002.
 • Pastor, Z. Sexualita žen v klimakteriu, doškolovací seminář ČLK, Praha, 24. 4. 2002.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa, doškolovací seminář „Komplexní řešení problematiky erektilní dysfunkce“ pořádaný 1. LF UK v Praze a ČLK, České Budějovice, 10. 2. 2001, Brno, 17. 3. 2001, Olomouc, 21. 4. 2001, Hradec Králové, 12. 5. 2001, Praha, 16. 6 2001, Brno, 23. 6.200, Ostrava, 2. 3.2002, Plzeň, 23. 3. 2002.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce. Seminář ČLK, Sdružení praktických lékařů. Příbram, 29. 1. 2000.
 • Pastor, Z. Příznivé efekty hormonální antikoncepce. Doškolovací seminář ČLK, hotel Prezident, Praha, 4. 11. 1998.

Účast na konferencích

 • Pastor, Z. Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny. Praha, 23. – 24. 2. 2017.
 • Pastor. Z., Konečná, H., Veselá, K. Kontroverze v asistované reprodukci: 15. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce, Hotel International, Brno 15. – 16. 11. 2016.
 • Pastor, Z. Základy gynekologické sexuologie. Podzimní setkání gynekologů, hotel Sepetná, Ostravice, 12. – 13. 11. 2016.
 • Pastor, Z., Chmel, R. Syndrom MRKHS – sexualita – první transplantace dělohy v ČR. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 • Pastor, Z. Aktuality a perspektivy české sexuologie. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 • Pastor, Z. Pachatelé a oběti sexuálního násilí. Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Valdštejnský palác, 4. 10. 2016.
 • Marešová, A., Pastor, Z.: Genitální piercing u žen – estetické hledisko/sexuologicko-gynekologické hledisko. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 28. 5. 2016.
 • Pastor. Z. Dysfunkční orgasmus u žen, mýty a realita. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 27. 5. 2016.
 • Pastor. Z., Broul, M., Janáčková, L., Zámečník, L., Vrzáčková, P., Trojan, O. Druhá generace na scéně. Pódiová diskuze o inhibitorech PDE 5 typu druhé generace. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 27. 5. 2016.
 • Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženská reprodukce. Jarní mezioborové diabetologické sympozium III. interní kliniky 1. LF UK a společnosti Novartis, hotel Marriott, Praha, 6. – 7. 5. 2016.
 • Pastor. Z. Sexuální problémy a reprodukce na Sympoziu pro zdravotní sestry z center asistované reprodukce v Benicích u Prahy, 30. 4. 2016.
 • Pastor, Z. Otazníky kolem ženského orgasmu. 2. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. NH Hotel Praha , 15. – 16. 4. 2016.
 • Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 25. – 26. 2. 2016.
 • Pastor, Z. Kybersexualita. Pražský urologický seminář, Praha, 12. 11. 2015.
 • Pastor, Z., Charvát, M. Interdisciplinární spolupráce v gynekologii a sexuologii. XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP Olomouc, 30. – 31. 10. 2015.
 • Pastor, Z. Sexuální problémy a diabetes mellitus. Diabetologické symposium – interdisciplinární problémy diabetologie ze 3 úhlů. Hradec Králové, 23. – 24. 10. 2015.
 • Pastor. Z. Vývoj české sexuologie za posledních 25 let. III. celostátní kongres Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice u Prahy, 17. 10. 2015.
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female Sexual  Response To Erotic Texts Is Associated With Attitudes Towards Sexuality. 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, August 9-12, 2015, Toronto, Canada.
 • Pastor, Z. Moderní metody výzkumu v ženské sexuologii. Kongres Technologie v diabetologii, Darová u Plzně, 8. 10. 2015.
 • Pastor, Z., Vrzáčková, P., Zámečník, L. Na rychlosti ne/záleží, sexuální dysfunkce z pohledu muže a ženy. XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2015.
 • Pastor, Z. Ženské „sexuální“ tekutiny. XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 29. 5. 2015.
 • Pastor, Z. Jaké otázky o sexuálním zdraví přivádí diabetologa do rozpaků. Jarní diabetologické sympozium III. interní kliniky VFN, Praha, Hotel Hilton, 22. – 23. 5. 2015.
 • Pastor, Z. 20 let, které otřásly sexem v České republice. IX. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 24. 4. 2015.
 • Pastor, Z., Hořejší, J., Charvát, M. Sexuální a reprodukční zdraví žen po operaci pro aplázii vagíny. Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich, 26. 3. 2015 – 28. 3. 2015. Hotel Slovan, Tatranská Lomnica, Slovensko.
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová, K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27. -28. 2. 2015.
 • Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 26. – 27. 2. 2015.
 • Pastor, Z. Sexualita a diabetes mellitus. Jihočeský diabetologický den. České Budějovice, 11. 12. 2014.
 • Pastor, Z. Sexualita 21. století perspektivy a realita. II. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Průhonice, 11. 10. 2014.
 • Pastor, Z. Jak komunikovat se sexuologickým pacientem. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 • Pastor, Z. Nové trendy v terapii ženských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 • Pastor, Z. Nové trendy v terapii mužských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 • Pastor, Z. Vliv chronického onemocnění na sexualitu. II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc, 18. 9. 2014.
 • Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. X. sjezd PS ČLS JEP 2014, Špindlerův mlýn, 13. 6. 2014.
 • Pastor, Z., Čepický, P. Klimakterium a sexualita. Podiová diskuze. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 1. 6. 2014.
 • Pastor, Z. Syndrom permanentního sexuální vzrušení u žen. XIX. andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2014.
 • Pastor, Z. Dopad mužských sexuálních dysfunkcí na párovou sexualitu. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2014.
 • Pastor. Z. Sexuální dysfunkce s souvislosti s porodem a porodním traumatem. VIII. jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, Praha, 26. 4. 2014.
 • Kavanová, R., Pastor, Z. Vliv nitroděložního systému IUD-LNG na ženskou sexualitu. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27. -28. 2. 2014
 • Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5™. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27. – 28. 2. 2014.
 • Pastor, Z. Ženská močová inkontinence a sexualita. XXXII. Výroční konference SVL ČLS JEP. 6. – 9. 11. 2013, Zlín.Pastor. Z. G bod a ostatní mýty v sexuologii I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice. Průhonice, 12. 10. 2013.
 • Pastor. Z. Současné možnosti léčby ženských sexuálních dysfunkcí I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 • Pastor. Z. Ženské sexuální dysfunkce, klasifikace, historie a současnost. I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 • Pastor. Z. Ženské sexuální dysfunkce, klasifikace, historie a současnost. I. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 • Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. II. kongres na téma Léčba v psychiatrii Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Ostrava, 10. – 13. 10. 2013.
 • Pastor, Z. Bavíme se o sexu? XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5. – 1. 6. 2013.
 • Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a součastnost XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5. – 1. 6. 2013.
 • Pastor, Z. Novinky v ženské sexuální anatomii. XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5. – 1. 6. 2013.
 • Pastor, Z. Výhody kontinuálního užívání inhibitorů PDE-5 při léčbě erektilní dysfunkce XVII. Andrologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 25-26. května 2012.
 • Pastor, Z. Ženský ejakulační orgasmus vs. koitální inkontinence. XXV. Bohnické sexuologické dny, 21. -22. 2. 2013.
 • Gregorová, P., Pastor Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. Bohnické sexuologické dny, 23. – 24. 2. 2012.
 • Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dětí. XXIV. Bohnické sexuologické dny, 23. -24. 2. 2012.
 • Pastor, Z. Nová klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí a aktuality v ženské sexuální medicíně. Pracovní schůze České sexuologické společnosti, Praha 21. 11. 2011.
 • Pastor, Z. Co očekává nebo potřebuje diabetolog od gynekologa a gynekolog od diabetologa? 13. komnata komplikací diabetu. Česko-slovenská konference diabetologů. Praha 12. 11. 2011.
 • Pastor, Z., Spilková, J., Gregorová, P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny, 24. 2. 2011.
 • Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? XXII. Bohnické sexuologické dny, 26. 2. 2010.
 • Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická urogynekologie XVIII, Mělník, 3. 12. 2009.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Je těhotná žena ohrožena inkontinencí? Zkušenosti z prenatální poradny. 8. konference Inco Forum, Praha,16. 10. 2009.
 • Pastor, Z. Sexualita v perimenopauze, 10. konference o menopauze, 16. – 18. 10. 2009, Špindlerův mlýn.
 • Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M. Sexual Life following Total Abdominal Hysterectomy. 19th WAS World Congress for Sexual Health. Goteborg, Sweden 21. 6. – 25. 6. 2009.
 • Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 2009.
 • Pastor, Z. Pohled sexuologa-gynekologa na sexuologii a sexuální medicínu zasedání sekce psychiatrické sexuologie psychiatrické společnosti ČLS 5. 11. 2008.
 • Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Advantageous and Disadvantageous Effects of Oral Contraception on Female Sexuality. 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika, 30. 4. – 3. 5. 2008.
 • Pastor, Z. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, 28. 2. 2008.
 • Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence, IX. Congress of the Latin Američan Society for Sexual Medicíne, moderated poster, Lima, Peru, 29.11. – 1.12. 2007.
 • Pastor, Z. Sexualita inkontinentních žen, VII. Lábadyho sexuologické dni, Patince, Slovensko, 15. – 17. 11. 2007.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem sexuologa, XXVI. Výroční konference společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Brno, 7. – 10. 11. 2007.
 • Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, 22. 2.-23. 2. 2007.
 • Horčička, L., Nekolová, M.,Pastor, Z., Ehrlichová, I. Prevalence inkontinence v populaci českých žen. Praktická urogynekologie XVI, Mělník, 2. 12. 2007.
 • Pastor, Z. Sexualita současné ženy. XVIII. Košické sexuologické dni, Hotel Čingov, Slovenský ráj, Slovensko. 5. – 7. 10. 2006.
 • Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita, XVIII. Bohnické sexuologické dny, 24. 2. 2006
 • Pastor, Z., Spilková, J. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. X. andrologické sympózium, Český Krumlov, 20. 5. 2005.
 • Pastor, Z., Spilková, J. Jak vypadá normální ženský sexuální zážitek? XI konference o sexualitě a lidských vztazích. Uherské hradiště, 19. 5. 2005.
 • Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny. 25.2.2005.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a ženské sexuální dysfunkce. VIII. Angiologické sympózium, Valtice, 13. 6. 2002.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, 1. 3. 2002.
 • Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium. Celostátní kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Karlovy Vary. 12. 11. 1999.
 • Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999.
 • Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru, XI. Bohnické sexuologické dny, 26. 2. 1999.
 • Horčička, L., Pastor, Z., Chmel, R. Sociální aspekty inkontinence. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1998.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Možnosti ambulantní urogynekologie. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, 17. 4. 1998.
 • Pastor, Z. Antikoncepce a ženská sexualita. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, Olomouc 17. 4. 1998.
 • Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 1998.
 • Horčička, L., Pastor, Z., Chmel, R. Obezita – rizikový faktor vzniku recidivy stresové inkontinence. Praktická urogynekologie VI, Mělník, 4. 12. 1997.
 • Pastor, Z. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1997.
 • Vicena, M., Pastor, Z. Role vaginálního ultrazvukového vyšetření při diagnostice placenta praevia, Konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Prachatice, 1991.

Mezinárodní kongresy

 • 19th Congres of European Society for Sexual Medicine, Nice, France, 2-4 February, 2017.
 • 15th World Congress on Menopause, Prague, Czech Republic, 28 September – 1 October, 2016.
 • 18th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Madrid, Spain, 4-6 February, 2016, active presence.
 • 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Toronto, Canada, 9-12 August, 2015, active presence.
 • 47. Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich (Children and Adolescent Gynecology Conference), Tatranska Lomnica, Slovakia, 26-28 March, 2015, active presence.
 • 17th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, 5 – 7 February, 2015.
 • ESSMS symposium on “Practicing Sexual Medicine State of the Art. Lisbon, Portugal, 12 – 13 September, 2014.
 • 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine joint by the 12th Congress of the European Federation of Sexology (EFS), Instanbul, Turkey , 29 January – 1 February, 2014.
 • 15th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Amsterdam, Holland, 6-8 December, 2012.
 • The World Meeting on Sexual Medicine jointly organized by the International Society for Sexual Medicine (ISSM) and the Sexual Medicine Society of North America (SMSNA), Chicago, IL, USA, 26-30 September, 2012.
 • 13th Congress of European Society for Sexual Medicine, Malaga, Spain, 14-17 November, 2010.
 • 19th WAS World Congress for Sexual Health, Göteborg, Švédsko, 21-25 June, 2009. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M. Sexual Life following Total Abdominal Hysterectomy, active presence.
 • Clinician Educators’ Advisory Meeting, HSDD – Hypoactive Sexual Desire Disorders, Paris, France, 9-10 May, 2009.
 • 33rd International Congress of IUGA, Taipei, Taiwan, 13-17 September, 2008.
 • American Urology Association 2008 Annual Conference, Orlando, USA, 19-24 May, 2008.
 • EAU Conference, Milan, Italy, 26 – 29 March, 2008.
 • 10th Congress of the European Society of Contraception, Prague, Czech Republic, 30 April – 3 May, 2008 – active presence.
 • 9th Congress of Latin America Society of Sexual Medicine, Lima, Peru, 29 November – 1 December, 2007. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R.: Sexual dysfunctions in women with urinary incontinenceactive presence.
 • VII. Lábadyho sexuologické dni, Patince, Slovensko, 15-17 November, 2007, active presence.
 • XVIII. Kosicke sexuologicke dni, Smizany, Slovakia, 5-7 October, 2006, active presence.
 • 12th World Congress of International Society of Sexual Medicine, Cairo, Egypt, 17-21 September, 2006.
 • 8th Congress of European Federation for Sexology, Prague, Czech Republic, 4-8 May, 2006.
 • 17th World Congress of Sexology, Montreal, Canada, 10-5 June, 2005.
 • 8th Congress of the European Society of Contraception, Edinburgh, United Kingdom, 23-26 June, 2004.
 • 5th Congress of the European Society of Contraception, Prague, Czech Republic, 17-20 June, 1998.
 • 5th Congress of European Society for Contraception, Prague, Czech Republic, 17-20 June, 1998.
 • 11th World Congress of on IVF and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australia, 9-14 May, 1999.
 • 15th World Congress of Gynecology and Obstetrics, FIGO, Copenhagen, Denmark, 3-9 September, 1997.

Členství v organizacích

 • Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP – předseda
 • Sexuologická společnost ČLS JEP – člen výboru
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP – člen
 • Společnost pro sexuální medicínu ČR – člen
 • The International Society for Sexual Medicine – člen
 • The European Society for Sexual Medicine – člen
 • Sekce asistované reprodukce ČGPS – člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS – člen

Výzkum

 

Granty a ocenění

 • Spoluřešitel grantu GAUK  reg. č. 1228413 (Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení) (2013 – 2015)
 • Spoluřešitel grantu GAČR reg. č. 16-18891S („Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“) (2016 – 2018)
 • Spoluřešitel grantu ESSM reg. č. RG15-18 („The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli“) (2016-8/2017)

 

Publikace

 • Pastor, Z. Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pastor, Z. Problematika bolesti v lidské sexualitě. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace, Praha, IPVZ. 20-24. 2. 2017
 • Pastor, Z., Weiss, P., Baďura, P., Csémy, L., Sigmundová D. Trends in prevalence in age at first intercourse. Central European Journal of Public Health, under review. (IF: 0,525)
 • Pastor, Z., Žáková, J., Ješeta, M. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Česká gynekologie. Přijato k publikaci 26. 12. 2016.
 • Gregorova, P., Weiss, P., Fifkova, H., Pastor, Z. The Autoerotic Activity of people with a diagnosis of transsexualism before and after sex reassignment surgery. Archives of Sexual Behavior, under review. (IF: 2,783).
 • Pastor, Z., Nováčková, M., Froněk, J., Chmel, R. Sexual Life of Women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after Laparoscopic Vecchietti’s Vaginoplasty. Sexual Medicine, Open Access Journal, přijato k publikaci 20. 12. 2016. (IF: 1,188).
 • Pastor, Z. Ženské sexuální funkce dysfunkce. Gynekolog 2016;4:148-156.
 • Pastor, Z. Diabetes mellitus a sexualita. Web. www.dia.euni.cz., 2016, dostupné z http://dia.euni.cz/article/default/3899?bid=2.
 • Pastor, Z. Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia 2016; 16(1): s. 13-17.
 • Pastor, Z. Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60-65.
 • Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 35-36. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female Sexual  Response To Erotic Texts Is Associated With Attitudes Towards Sexuality. J Sex Med 2016;5,S2, S227. (IF: 3,151).
 • Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., Kalis, V., Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016;8:25-30. doi: 10.1016/j.srhc.2016.01.004. Epub 2016 Feb 12. (IF: 1,3)
 • Pastor, Z., Charvát, M. Spolupráce sexuologa a endoskopisty v péči o ženy s vrozenými vývojovými vadami. Sborník příspěvků XXIV. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP: Olomouc, 2015.
 • Krejčová, L., Pastor, Z., Kvapilová, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexologia 2015; 15(2): s. 7-10.
 • Krejčová, L., Binter, L., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie využívající dvou typů imaginativních stimulů. XXVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplázií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pastor, Z. Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn 2015; 19(1): s. 60-65.
 • Pastor. Z. Ženské sexuální tekutiny. Sexologia 2015; 15(1): s. 25-31.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2015; 17(1): s. 78-101.
 • Pastor, Z. Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy. Med. Praxi 2014; 11 (5): s. 112-114.
 • Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiol Rev Int Med 2014; 16 (4): s. 302-305.
 • Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP; Špindlerův mlýn: 2014: s. 111- 114.
 • Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 TM. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, ISBN 978-80-7204-913-4.
 • Pastor. Z. Močová inkontinence a sexualita, ženské „sexuální“ tekutiny. Practicus 2013, 12(9-10): s. 23-24.
 • Pastor, Z. Sexuální dysfunkce žen s močovou inkontinencí. Doktorská disertační práce. [Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence]. Praha, 9. 7. 2013. 284 s., 4 příl. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Školitel: Prof. PhDr. Petr Weiss, DSc., Oponenti: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. a Prof. MUDr. Michal Halaška, DrSc.
 • Pastor, Z. Ženský ejakulační orgasmus vs koitální inkontinence – 21. 2. 2013. XXV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7204-870-0.
 • Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. 2013; 109(5): s. 254.
 • Pastor, Z.: Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013; 10: 1682-1691. (IF: 3,15)
 • Pastor, Z., Holla K., Chmel R. The Influence of Combined Oral Contraceptives on Female Sexual Desire: Systematic Review. Eur J Contracep Repr 2012; 17(6); 1-18. (IF: 1,4)
 • Hollá, K., Ježek, S, Weiss, P, Pastor, Z, Holly, M. The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction amongst Czech Women. Int J Sex Health 2012; 24(3): 218-225. (IF:0,7)
 • Gregorová, P., Pastor, Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 • Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dítěte. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 • Pastor, Z., Čechurová, D., Zámečník, L. et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2012.
 • Pastor, Z., Spilková J., Gregorová P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Pastor, Z. Poruchy ženské sexuální touhy – prevalence, klasifikace a možnosti terapie. Čes Gynek 2011; 76(1): s. 59-65.
 • Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege artis 2011; 1(6): s. 38-39.
 • Pastor Z. Erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 2011; 13(1): s. 20-25.
 • Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část druhá, konkrétní případy. Bulletin SPL ČR 2010; 6/10: s. 44-48.
 • Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická gynekologie 2010; 14(1): s. 56.
 • Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? 26. 2. 2010, XXII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7204-731-4.
 • Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část první obecná. Bulletin SPL ČR 2010; 5/10: s. 35-40.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Zdravotnické noviny 2010; 17: s. 18-19.
 • Pastor, Z. G bod – mýty a realita. Čes Gynek.2010; 75(3): s. 211-217.
 • Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7204-674-4.
 • Pastor, Z. Sexuální problémy mužů a žen. Florence 2009; 5(11): s. 34-35.
 • Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M. Sexual Life following Total Abdominal Hysterectomy. Abstract of 19th WAS World Congress for Sexual Health. Goteborg, Sweden: 21.6.-25.6. 2009, p. 222.
 • Pastor, Z. Bolest při souloži. Mod Gynek Porod 2008; 17(4): s. 465-472.
 • Pastor, Z. Ženská sexualita, Moderní babictví 2008; 15: s. 32- 38.
 • Pastor, Z. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-614-0.
 • Pastor, Z. Ženská sexualita a uropoetický systém. New EU Magazine of Medicine 2008; 2/4: s. 57-61.
 • Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Advantageous and Disadvantageous Effects of Oral Contraception on Female Sexuality. Abstract of 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika: 30.4.-3.5. 2008.
 • Pastor, Z., Horčička L., Chmel R. Sexual Dysfunctions in Women with Urinary Incontinence. J Sex Med 2008; 5(suppl 5): s. 277. (IF – 3,1)
 • Pastor, Z. Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí, Sexologia 2007; 7(2): s. 15-23.
 • Líbalová, Z., Pastor, Z., Burdová, M. et al. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 62-63.
 • Chmel, R., Nováčková, M., Horčička, L., Pastor, Z., Rob, L. Abdominální sakrokolpexe – jednoduchá a stále aktuální metoda léčby prolapsu poševního pahýlu? Česká Gynekol 2008; 73 (1): s. 41-47.
 • Pastor, Z., Zámečník, L., Chaloupka, V., et al. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Practicus 2007; s.1- 7.
 • Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, Referátový výběr z psychiatrie 2007; 1(6): s. 55-64.
 • Čepická, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví 2007; 16(3): s. 579-581.
 • Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita – 24. 2. 2006. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 • Pastor, Z. Poruchy sexuality v perimenopauze. Klimakterická medicína 2006; 4(11): s. 26-30.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pecena, M., Raboch, J., Pastor, Z., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J. Doporučení pro diagnostiku a terapii premenopauzálního syndromu, Česká Gynekol 2006; 71(5): s. 423-424.
 • Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7204-497-9.
 • Pastor, Z. Je myalgie pánevního dna příčinou dyspareunie? Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2006; 5(1): s. 30-31.
 • Pastor, Z. Sexuální dysfunkce: problém obou partnerů. Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2005; 5(1): s. 58-59.
 • Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005, ISBN 80-7204-422-2.
 • Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z, et al. Abdominální hysterektomie – rizikový faktor v rozvoji močové inkontinence? Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2005; 1, 70(1): s. 53-56.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Moderní gynekologie a porodnictví 2005; 14(1): s. 53-56.
 • Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M. Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2004; 6, 69 (4): s. 339-344.
 • Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Pastor, Z., Nováčková, M. Abdominální sakrální kolpopexe v léčbě posthysteretomických vaginálních prolapsů. Česká Gynekol 2004; 5, 69 (3): s. 240-244.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Pesary – historie a současné možnosti použití: Současné možnosti ambulantní diagnostiky a terapie v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie 2003; 2(28):1801-8750.
 • Horčička, L., Chmel, R., Pastor, Z. Konzervativní léčba ženské stresové inkontinence. Update, 2003; 4(6/7): s. 38-41.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Čes Gynek 2002; 67(6): s. 384-390.
 • Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa. Praktická gynekologie 2001; 5(5): s. 23-24.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce – 15. Světový sexuologický kongres v Paříži (červen 2001). Gynekolog 2001; 10(6): s. 272-273.
 • Pastor, Z., Šimůnková, M. Sexualita v klimakteriu a po něm. Sestra. 2001, 11(1).
 • Pastor, Z., Šimůnková, M. Klimakterium z pohledu gynekologa. Sestra 2000; 10(6).
 • Pastor, Z., Šimůnková, M. Patologie menstruačního cyklu. Sestra 2000; 10(3).
 • Pastor, Z., Šimůnková, M. Fyziologická menstruace. Sestra 2000; 10(3).
 • Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege Artis 2000; 6(l): s. 15-16.
 • Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2.12.1999. In: Zmrhal J: Praktická urogynekologie VIII. Prakt. gyn. 2000; 4(1): s. 33-37.
 • Pastor, Z., Horčička, L. Menstruace – mýty a realita. Gynekolog 2000; 9(5): s.198-201.
 • Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru. XI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Sociální aspekty inkontinence. Praktická gynekologie 1999; 4, s. 19-20.
 • Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Levret: Praha, 1999, s. 43-51.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Vaginální elektrostimulace v léčbě inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie 1998; 2: s. 52-53.
 • Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4(3): s. 89-91.
 • Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1998.
 • Pastor, Z., Horčička, L. Sexualita a klimakterium. Gynekolog 1998; 7(3): s. 130-134.
 • Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4: s. 12-15.
 • Pastor, Z., Horčička, L. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Gynekolog 1998; 7(2): s. 52-56.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Soudobá léčba infekcí močových cest. Gynekolog 1997; 6(5): s. 211214.
 • Horčička, L., Pastor, Z. Zkušenosti s nízkovýkonným laserem v ambulantní praxi. Gynekolog 1996; 5(2): s. 77.

Knihy a kapitoly v knihách

 • Pastor. Z. Diferenciální diagnostika ženských sexuálních dysfunkcí. In Čepický a kol.: Diferenciální diagnostika v gynekologii a porodnictví. Grada, v přípravě.
 • Pastor, Z. Gynekologická sexuologie. Mladá fronta, v přípravě.
 • Pastor, Z. Mozek a sex. In Horáček, J., et al.: Mozek a jeho člověk, Mysl a její nemoc. Galén, 2017, s. 106 –116 . ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Pastor, Z. Sexualita dospívajících. In Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Mladá fronta. 2015. v tisku.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální funkce a dysfunkce In Zámečník a kol.: Klinická andrologie, Mladá fronta, v tisku.
 • Pastor, Z. Inkontinence moči a ženská sexualita. In Horčička, L. et al.: Inkontinence moči v každodenní praxi. Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3741-9
 • Pastor, Z. Sexualita ve stáří. In Strusková, O.: Jak úspěšně (Ne)stárnout. Nakladatelství XYZ, 2012, ISBN 978-7388-590-8.
 • Pastor, Z. Cyklus ženské sexuální aktivity. In Turčan , P. a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012, s. 46 -60, ISBN 978-80-7345-291-9.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. In Turčan, P. a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012, s. 100-142, ISBN 978-80-7345-291-9.
 • Pastor, Z. Pastorův sexuální slovníček, Fragment, 2012, 72 stran, ISBN 978-80-253-1632-0.
 • Pastor, Z. Tajemství ženské sexuality. ComputerMedia, 2010, 192 stran, ISBN 978-80-7402-070-4.
 • Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. s. 226 -247. In Zámečník, L., a kol. Praktická andrologie dospělých. Mladá fronta 2010, ISBN 978-80-204-2020-6.
 • Pastor, Z. Aging female. s. 255-273. In: Weiss, P. a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 • Pastor, Z. Sexuologická problematika v gynekologii. s. 195-23. In: Weiss, P., a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 • Pastor, Z. Sexualita v těhotenství, Sexualita po porodu a v šestinedělí. In Behinová, M., Kaiserová, K.: Velká kniha o mateřství, Mladá fronta, 2007, 328 stran, ISBN 80-204-1526-2.
 • Pastor, Z. Sexualita ženy, Grada Publishing, 2007, 204 stran, ISBN 978-80-247-1989-4.

Skripta

 • Pastor, Z., a kol.: Ženská sexualita (Neurohumorální regulace ženského sexuálního chování, Ženské sexuální dysfunkce, diagnostika a terapie, Sexualita ženy v různých etapách jejího života, Reprodukce a sexualita, Vliv hormonální terapie a ženskou sexualitu, Ženské bolestivé sexuální problémy, Gynekologická onemocnění a sexuální život žen). Ediční oddělení IPVZ, Praha, 2002, 43 stran.

V rámci populárně naučných aktivit v oblasti medicíny publikoval několik desítek článků a rozhovorů v českých denících a týdenících (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Instinkt, Respekt, atd.). Vystupoval v různých pořadech v televizích na ČT 1, televize Prima, Nova, Barrandov a v rozhlasových relacích v ČRo-1, Regina Praha, ČRo-3 a dalších). Zúčastnil se mnoha tiskových konferencí v souvislosti s různou zdravotnickou tématikou a přednášel na desítkách besed a doškolovacích akcích na různá medicínská témata.

Kontakt

 • Email: zlatko.pastor(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany