Mgr. Kateřina Potyszová

Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako koordinační a projektový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Do mého odborného zájmu spadá výzkum lidské sexuality, partnerské žárlivosti a dále psychofyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení.

Životopis

 • Od 2016: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorandský obor Integrální studium člověka, obecná antropologie, specializace etologie člověka (dizertační práce „Fyziologické reakce heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních jedinců při prezentaci vizuálních erotických stimulů“)
 • 2014 – 2016: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, magisterský obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka (diplomová práce „Žárlivost u heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních jedinců“)
 • 2009 – 2013: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti (bakalářská práce „Žárlivost u homosexuálních mužů“)

Zaměstnání

 • Od 2016 : Koordinační a projektový pracovník, Národní ústav duševního zdraví
 • Od 2016: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAUK reg. č. 1074816 „Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců“)

Členství v organizacích

 • Od roku 2017 členství v IASR
 • Od roku 2017 členství v ISHE
 • Od roku 2016 členství v České a Slovenské Etologické společnosti (ČSEtS)

Odborné zájmy

 • Evoluční teorie lidské sexuality
 • Sexuální chování, preference a orientace
 • Partnerská žárlivost
 • Fyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení

Účast na mezinárodních konferencích od roku 2015

 • 2016 – 43. konference České a Slovenské etologické společnosti. 2. – 5. 11.2016, Nitra, Slovenská republika (Příspěvek: Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních jedinců; Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem výzkumu sexuální reaktivity /návrh výzkumu/)
 • 2016 – The XXIII. Biennial congress on Human Ethology, Stirling, Velká Británie, 1.8 – 5.8. (Příspěvky: Jealousy in homosexual men; Comparison of static physical attractiveness and attractiveness of nonverbal behavior in women: creation ethogram for sexual preference research stimuli development /research proposa/)
 • 2016 – 42nd Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, Malmö, Švédsko, 26.6-29.6. (Příspěvek: Gender non-conforming women have higher tendencies for sexual promiskuity; Hormonal and behavioral changes in young adult heterosexual men during competitionfor a female partner)
 • 2015 – 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. (Příspěvky: Změna hladiny steroidních hormonu a hlasového projevu u dospívajících mužů v průběhu kompetice o partnerku; Vztah sexuální orientace a submisivně dominantního chování v české sadomasochistické online komunitě; Žárlivost u homosexuálních mužů; Souvislost mezi partnerskou dominancí a genderovou nonkonformitou u homosexuálních mužů)

Výzkum

Granty a ocenění

 • Hlavní řešitel grantu GAUK reg. č. 1074816 (Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců) (2016 – 2018)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK reg. č. 1108416 („orovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů“) (2016 – 2017)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK reg. č 1066216 („Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace“) (2016 – 2018)

Publikace

Kontakt

 • Email: katerina.potyszova(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany