Mgr. Denisa Průšová

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývám výzkumem lidského chování, zvláště pak vzhledem a dynamikou komunikačních procesů v partnerských vztazích.
 .
Díky terapeutickému vzdělání užívám metod psychologických experimentů, rozhovorů a řízených imaginací, jež zpracovávám převážně kvalitativními způsoby. Téma partnerských vztahů a dominance rozvíjím i v postrgraduálním studiu
Obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Životopis

Vzdělání

 • Od 2013: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, doktorandský obor Integrální studium člověka, obecná antropologie, specializace etologie člověka (disertační práce „Typy strategií dominování v partnerských interakcích” předpokládaný rok ukončení 2017)
 • 2010 – 2013: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, navazující magisteý obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (diplomová práce Strategie dominování v partnerské interakci”)
 • 2007 – 2010: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, bakalářský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (bakalářská práce “Rozdíly v účincích supervize u skupin sociálních pracovníků”)
 • 2006 – 2010: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti (bakalářská práce Neverbální projevy dominance v partnerské interakci”)

Odborné zájmy

Zaměstnání

 • Od 2015: Výzkumný pracovník v Národním institutu duševního zdraví (NUDZ, Klecany)
 • 1/2015 – 9/2015: Strategické plánování základního školství v ORP Český Brod, pozice: Odborník začleněný do komunitní spolupráce
 • 9/2011 –  1/2016: O.s. LECCOS, vedení a odborná garance certifikovaných preventivních programů pro ZŠ, lektorská činnost, sociální pracovnice v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
 • 9/2013 – 3/2016: OSPOD Český Brod a O.s. LECCOS, externí psychoterapeutické poradenství pro klienty
 • 8/2012 – 12/2014: Členství v Komisi bezpečnosti a prevence kriminality města Český Brod
 • Od 2009: Soukromá psychoterapeutická praxe
 • 8/2011 – 6/2014: O.s. LECCOS, vedoucí služby a sociální pracovnice NZDM Klub Zvonice a terénního programu, soc. pracovnice v sociálně aktivizačních službách pro rodiny
 • 5/2011   – 9/2011: Rozkoš bez Rizika o.s., praxe
 • 06/2008 – 6/2011: Prospe O.s., lektorka primární prevence sociálně patologických jevů
 • 01/2008 – 7/2008: Klinika ESET, stáž – koterapeutka v psychoterapeutické skupině
 • 10/2007 – 10/2010: Rozmarýna o.p.s., lektorka terapeuticko-edukativních programů pro klienty odcházející z DD a průvodce v následné péči
 • 2005  – 8/2011: NEXT-L GROUP s.r.o., ISM International s.r.o asistence při organizaci a realizaci seberozvojových a team-buildingových programů

Mezinárodní stáže

 • University of California Santa Barbara, Departement of Communication

Účast na odborných a certifikovaných kurzech

 • 2010 – 2012    Krizová intervence a management posttraumatického syndromu a stresových reakcí, PVSPS, Praha
 • 2010 – 2011    RIM Institute, Certifikovaný výcvik v poradenské psychoterapii, Denver, CO, USA
 • 2007 – 2011    Hlubině dynamický psychoterapeutický výcvik modelu SUR, Praha

Pedagogická činnost

 • Neverbální komunikace, FHS UK, zimní semestr 2015/2016 – 2016/2017
 • Techniky experimentální psychologie (YMA290), FHS UK, letní semestr 2014/2015 – 2016/2017
 • Kontrolovaná četba – Teorie memů (YBQDL16), FHS UK, zimní a letní semestr 2013/2014 – 2016/2017
 • Seminář experimentální psychologie (YBACP02LI), FHS UK, letní semestr 2014/2015, 2015/2016

 

Účast na mezinárodních konferencích od roku 2015

 • 2016 – The XXIII. Biennial congress on Human Ethology, Stirling, Velká Británie, 1.8 – 5.8. (Manipulative strategies in conflict interactions: The privilege of low powered submissive romantic partners?)
 • 2016 – Conference of The International Association for Relationship Research, Toronto, Canada, 20.7. – 24.7. (Successful domineering strategies in romantic couples conflict)
 • 2016 – Human Behavior and Evolution Society, 28th Annual Meeting of Human Behavior and Evolution Society, Vancouver, Canada, .26.-2.7. (The dominance aspects associated with relationship quality in long-term romantic couples)
 • 2015 – International Society for Human Ethology, Atény, Řecko, 13. – 16. 5. (Domineering Strategies in romantic partners:As self-reported statements in Interview)
 • 2015 – 42. konference České a Slovenské etologické společnosti., České Budějovice, 4. – 7.11. (Úspěšné dominanční strategie v dlouhodobých vztazích)

Členství v organizacích

 • Od roku 2016 členství v The International Association of Relationship Research (IARR)
 • Od roku 2015 členství v  Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
 • Od roku 2015 členství v Česká a Slovenská etologická společnost (ČSEtS)
 • Od roku 2013 členství v The International Society for Human Ethology (ISHE)
 • Od roku 2013 členství v Human Behavior and Evolution Society (HBES)

Výzkum

Granty a ocenění

 • Spoluřešitelka grantu GAUK  reg. č. 1066216 („Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace“) (2016 – 2018)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK  reg. č. 1214314 (“Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu“) (2014 – 2016)

 

Publikace

 • Binter, J., Klapilová, K., Zikánová, T., Nilsson, T., Bártová, K., Krejčová, L., Androvičová, R., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T. & Riha, D., 2015.  Exploring the Pathways of Adaptation on Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB, in ebook Experimental Learning in Virtual Worlds (in press for 2016, 10 p.)
 • Lindová, J., Průšová, D., Klapilová, K. 2012. Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate and ignoring domineering strategies. Anthropologie (Brno) 50(1): 111-125.

 

Kontakt

 • Email: prusova.d(at)gmail.com, denisa.prusova(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106, +420 777 143 723
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha