Bc. et Bc. Zdeňka Řezníčková

Pracuji jako výzkumná pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví, ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Zároveň jsem vedoucí projektu Sexuální variace a studentka navazujícího magisterkého oboru Psychologie na FF UK. Odborně se zajímám zejména o problematiku sexuálních variací, partnerského sadomasochismu, BDSM a dominance/submise v rámci partnerských vztahů.

Životopis

Vzdělání

 • 2016 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, navazující magisterský obor Psychologie (diplomová práce „Vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity“)
 • 2012 – 2016: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Psychologie (bakalářská práce „Specifika reaktivity v zátěžové situaci u osob provozujících sadomasochistické aktivity“)
 • 2008 – 2011: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti (bakalářská práce „Proces coming outu u žen se zaměřením na BDSM“)

Účast na odborných a certifikovaných kurzech

 • 2016 – 2017: Kurz kompletní krizové intervence, Praha (Déčko Liberec z. s.)
 • 2013 kurz testu Kresba postavy, Praha (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012 kurz testu Kresba stromu, Praha (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2012 školení v programu Dobrovolníci v nemocnicích, Praha (Dobrovolnické centrum FN v Motole)

 

Odborné zájmy

 • Sexuální variace, zajména problematika partnerského sadomasochismu a fetišismu
 • Evoluční teorie lidské sexuality
 • Partnerské preference

Zaměstnání

 • 2017: Výzkumný pracovník v Národním institutu duševního zdraví (NUDZ, Klecany)

Účast na konferencích

 • 2016 – XIII. Celostátní konference ČASP – Láska ve 21. století, Olomouc, 11. 3. – 13. 3. (Příspěvek: Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus)

Členství v organizacích

 • od roku 2017 členství v Klubu Alumni UK
 • od roku 2016 členství ve Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
 • od roku 2016 členství v Sexuologické společnosti ČLS JEP
 • 2012 – 2017 Česká asociace studentů psychologie

 

Výzkum

Granty

Publikace

Odborné

 • Řezníčková, Z., Pospíšil, M., 2016. Dominantně submisivní vztahy a partnerský sadomasochismus. Sborník XIII. Celostátní konference ČASP, Láska ve 21. století, 85-88.

 

Populární

 • Řezníčková, Z., 2017. Kdo nežárlí, nemiluje? Psychologie dnes, 1
 • Řezníčková, Z., 2016. BDSM – cesta ke změněnému stavu vědomí. Psychologie dnes, 10.
 • Řezníčková, Z., Pospíšil, M., 2013. BDSM na postupu? Psychologie dnes, 6.
 • Řezníčková, Z., 2013. Jak krotit sexuální deviaci. Psychologie dnes, 5.

 

Kontakt

 • Email: reznickovazdena(at)gmail.com
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany