Mgr. Daniel Říha, Ph.D.

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývám návrhem a optimalizací produkčního řetězce pro počítačovou animaci a virtuální realitu. V rámci svého výzkumu na FHS UK se zaměřuji na rozbor a využití technologií vývoje počítačových her a počítačové animace pro vědecké využití v oblasti výuky a dále simulací se sociálním impaktem (serious games).

Životopis

Vzdělání

 • 2003: PhDr., obor Informační věda (ÚISK FF UK)
 • 2002: Ph.D., obor Informační věda (ÚISK FF UK)
 • 1998: Mgr., obor INSK (ÚISK FF UK)

.

Praxe

 • 2015 – dosud: Národní ústav duševního zdraví – NÚDZ (vědecký pracovník)
 • 1998 – dosud: Univerzita Karlova v Praze (od 1998 interní doktorand, od 2004 vědecký pracovník – FF UK, od 2005 odborný asistent FHS UK)
 • 2010 – 2012: ředitel nakladatelství Inter-disciplinary Press, Oxford, Velká Británie.

.

Projekty

 • Člen týmu, NÚDZ. Grant GAČR 2016-2018, č. 16 – 18891S – Studium sexuálních variací
 • Externí expertní konzultant (DPP) pro projekt MŠMT NAKI 1, č. DF12P01OVV026 – Jan Hus 1415 a 600 let poté, Husovo muzeum v Kostnici, 2012 – 2014
 • Autor a výhradní řešitel – Vítězný projekt mezinárodní umělecké soutěže ́Kunst am Bau – NetArt ́, organizované v roce 2004 státem Bádensko – Wuertemmbersko – Realizace a provozVirtual 3 – D Library for the University Library, University of Konstanz, SRN, 2004 – 2008.
 • Člen týmu, Kreativní modul FHS UK – v rámci výzkumného záměru FHS UK Antropologie komunikace a lidské adaptace, MSM 0021620843, podpořeného MŠMT. Účast na podprojektu – Umělecké a neumělecké znaky v lidské komunikaci, 2005 – 2011.
 • Navrhovatel za ČR – kolaborativní (PPP) grant mezi ČAV a DAAD, bilaterální projekt mezi FHS UK a Univerzitou Kostnice, SRN: Virtual Museum of Phototelegraphy, 2005 – 2006.
 • Navrhovatel a vedoucí týmu řešitelů: MŠMT, Rozvojový a transformační grant č. 331/2004 and č. 335/2005. Založení a akreditace oboru Nová média na ÚISK FF UK, následně hlavní editor úspěšné akreditační přihlášky, obor akreditován od roku 2006.

.

Další akademické, výzkumné a publikační aktivity

 • 2009 – dosud: Projektový vedoucí a spoluorganizátor konferenční řady Videogame Cultures, MansfieldCollege, Oxford, Velká Británie.
 • 2008 – dosud: Vedoucí sekce Cyber Hub, Inter-Disciplinary.Net, Oxford, Velká Británie.
 • 2010 – 2012. Ředitel nakladatelství Inter-Disciplinary Press, Oxford, Velká Británie.
 • 2010 – 2012. Hlavní editor řady At the Interface, Brill/Rodopi, Amsterdam/New York, 50 svazků.

Výzkum

Granty a ocenění

Publikace

 • Riha, D., Bartova, K., Binter, J. Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In: HCI International DUXU 2016. Aaron Marcus (Ed.). LNCS, (Switzerland: SpringerInternational Publishing) 2016, v tisku.
 • Vancat, J., Riha, D. Visual Literacy as Systematic Competence in Visual Design
  and Production. In: Creating a Visual World. Elena Xeni (Ed.). (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 2015, pp. 23-33.
 • Riha, D. Cutscenes in Computer Games as an Information System. In: HCI International DUXU 2014, Part II, Aaron Marcus (Ed.). LNCS 8518, (Switzerland: Springer International Publishing) 2014, pp. 661-668.
 • Webber, N. and D. Riha (Eds.): Exploring Videogames: Culture, Design and Identity. (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 175 p., 2013. ISBN: 978-1-84888-240-9
 • Riha, D. (Ed.): Frontiers of Cyberspace. (Amsterdam and New York: Rodopi), 2012.
  333 p. ISBN 978-90-420-3583-6.
 • Riha, D. Machinima, Creative Software and Education for Creativity. In: Cybercultures. Mediations of Community, Culture, Politics. Harris Breslow and Aris Mousoutzanis (Eds.). (Amsterdam and New York: Rodopi), 2012, pp. 31-43. ISBN 978-90-420-3578-2
 • Riha, D. and Vancat, J. Creative Uses of Machinima Platforms in Higher Education. In: Artech 2012: Crossing Digital Boundaries. Teresa Chambel, Alberto García Ariza, Gavin Perin (Eds.). (Faro: Grupo Português de Computação Gráfica and ARTECH International, 2012, pp. 325328. ISBN 978-972-98464-7-2
 • Riha, D. and A. Maj (Eds.): Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. (Amsterdam and New York: Rodopi), 195 p., 2010. ISBN: 1-904710-55-7.
 • Riha, D. (Ed.): Videogame Cultures and the Future of Interactive Entertainment. (Oxford: InterDisciplinary Press), 121 p., 2010. ISBN: 978-1-84888-040-5
 • Riha, D. and A. Maj, (Eds.): The Real and the Virtual. (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 202 p., 2009. ISBN: 978-1-84888-012-2
 • Riha, D. 3-D Virtual Library for the University of Konstanz. Univerzita Kostnice, SRN. Interaktivní 3-D rozhraní univerzitní knihovny.

Kontakt

 • Email: daniel.riha@fhs.cuni.cz, daniel.riha(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha