Vědecké publikace

Odborné:

 • Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W., 2017: Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior (IF = 3.130)
 • Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2017:  Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.08.005. (IF 1.861)
 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost maskulinity – femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 8–15. CERM. Brno.
 • Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K., 2016: Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno
 • Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2016: Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.049. (IF 1.861)
 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60(2), 153-168. (IF 0.24)
 • Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C.: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.048. (IF 1.861)
 • Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., 2016: Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.
 • Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., 2016: Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.
 • Bártová K., Binter J., Breslerová K., Zunová M., Varella M. A. C., Valentova Varella J., 2015: Gender non-conforming men and women have higher tendencies for sexual promiscuity. Journal of Sexual Medicine, 12, 71-71. (IF = 3.15)
 • Klapilová, K., Brody, S., Krejčová, L., Husárová, B., & Binter, J. (2015). Sexual Satisfaction, Sexual Compatibility, and Relationship Adjustment in Couples: The Role of Sexual Behaviors, Orgasm, and Men’s Discernment of Women’s Intercourse Orgasm. The journal of sexual medicine. 12(3), 667 – 675. (IF 3.513).
 • Krejčová, L., Pastor, Z., Klapilová, K. (2015) Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuologia 2/2015, 7-11.
 • Havlicek, J., Cobey, C. D., Barett, L., Klapilova, K., Roberts, S.C. (2015). The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm. Behavioral Ecology 05/2015; DOI:10.1093/beheco/arv064 (IF 3.2)
 • Havlíček, J., Cobey, K. D., Barrett, L., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Greater precision, not parsimony, is the key to testing the peri-ovulation spandrel hypothesis: a response to comments on Havlíček et al. 2015. Behavioral Ecology, arv137. (IF 3.2)
 • Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Hormonal Contraceptive Use During Relationship Formation and Sexual Desire During PregnancyArchives of sexual behavior, 1-6. (IF 3.53)
 • Klapilova, K., Cobey, K.D., Wells, T., Roberts, S.C., Weiss, P. & Havlíček, J. (2014): Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra-pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary psychology, 12,1, 36-52 (IF 1.704).
 • Roberts, S.C., Little, A.C., Burriss, R.P., Cobey, C.D., Klapilová, K., Havliček, J., Jones, B.C., DeBruine, L.M. & Petrie, M. (2014). Partner choice, relationship satisfaction and oral contraception: testing the congruency hypothesis. Psychological science, 25(7), 1497-1503. (IF 4.4)
 • Leongómez, J. D., Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014). Vocal modulation during courtship increases proceptivity even in naive listeners. Evolution and Human Behavior 1/2014; 35(6):489–496. (IF 3.95)
 • Flegr, J., Klapilová, K., & Kaňková, Š. (2014). Toxoplasmosis can be a sexually transmitted infection with serious clinical consequences. Not all routes of infection are created equal. Medical Hypotheses. Medical Hypotheses. 01/2014; (IF 1.152)
 • Roberts, S. C., Cobey, K., Klapilova, K., & Havlicek, J. (2014). Oral contraception and romantic relationships-from the lab to the real world. Human Ethology Bulletin 29, 3, 4-13; (IF 0.385)
 • Balíková, M., Hložek, T., Páleníček, T., Tylš, F., Viktorinová, M., Melicher, T., … & Horáček, J., 2013: Time profile of serum THC levels in occasional and chronic marihuana smokers after acute drog use-implication for drivind motor vehicles. Soudni lekarstvi/casopis Sekce soudniho lekarstvi Cs. lekarske spolecnosti J. Ev. Purkyne, 59(1), 2-6.
 • Klapilová, K., Weiss, P. & Havlíček, J. (2013): Female sexuality across menstrual cycle: a review [Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu]. Sexuológia 1., 13-22.
 • Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013): An Evolutionary Approach Offers a Fresh Perspective on the Relationship Between Oral Contraception and Sexual Desire. Archives of Sexual Behavior 42,1369-1375. (IF 3.53)
 • Brody, S., Klapilova, K., Krejcova, L. (2013): More Frequent Vaginal Orgasm Is Associated with Experiencing Greater Excitement from Deep Vaginal Stimulation. Journal of Sexual Medicine, 7, 1730 – 1736.  (IF 3.513)
 • Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013): Oral Contraceptives and Sexual Desire: Replies to Graham and Bancroft (2013) and Puts and Pope. Archives of Sexual Behavior 43,3-6 . (IF 3.53)
 • Lindová, J., Průšová, D., & Klapilová, K. (2012). Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate, and ignoring domineering strategies. Anthropologie L (1): 111-125.
 • Klapilová, K., Konečná, M., Weiss, P. & Havlíček, J. (2012): The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality in the evolutionary perspective: a review [Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: review.]. Česká a slovenská psychiatrie 107/6, 343-350.
 • Binter, J., Leongómez, J.D., Moyano, N., Valentova, J., Jouza, L. & Klapilova, K. (2012). Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects. Anthropologie 11/2012; 50(1): 83-93.
 • Roberts, S.C., Klapilová, K., Little, A.C., Burriss, R.P., Jones, B.C., DeBruine, L.M., Petrie, M. & Havlicek, J. (2012): Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. Proceedings of the Royal Society of London B. 279, 1430-1436. doi: 10.1098/rspb.2011.1647. (IF 5.064).
 • Havlicek, J., Husarova, B., Rezacova, V. & Klapilova, K. (2011): Correlates of Extra-Dyadic Sex in Czech Heterosexual Couples: Does Sexual Behavior of Parents Matter?. Archives of Sexual Behavior. 40/6, p 1153-1163. (IF 3.53).
 • Klapilová, K., Weiss, P. (2009) : Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích z pohledu evoluční psychologie [Gender differences in sexual fantasies from the evolutionary point of view], Sexuológia, 2.

 

Příspěvky ve sbornících:

 • Brody, S., Klapilova, K., & Weiss, P. (2016). P-06-002 Women’s masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction.The Journal of Sexual Medicine13(5), S227. (IF 3.513)
 • Krejcová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilova, K. (2016). P-06-001 Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexualityThe Journal of Sexual Medicine13(5), S227. (IF 3.513)
 • Klapilova, K., Binter, J., Radim, K., & Jaroslav, F. (2016). P-05-024 Seeking for sexual normality: sexual activities across Czech populationThe Journal of Sexual Medicine13(5), S226. (IF 3.513)
 • Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K. (2016). Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno
 • Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilová, K., (2016). Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 40 – 51. CERM. Brno.
 • Klapilová, K. (2016). Koncept skupiny evoluční sexuologie a psychopatologie na NUDZ. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 30-40. CERM. Brno.
 • Binter J., Bártová. K., Valentová J., & Klapilová K. (2015): Prevalence bestiality v české sadomasochistické komunitě. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.
 • Krejčová, L., Brody, S. & Klapilová K. (2015): Ontogenetický vývoj ženské orgasticity. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.
 • Krejčová, L., Pastor, Z., & Klapilová, K., 2015. Ženská orgasticita, současné názory a historická reminiscence. Sexuólogia, 7-11.
 • Binter J., Schejbalová A., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P. & Klapilová K., (2015). Prevalence of Zoophilia in Czech Sado-Masochistic Community. Journal of Sexual Medicine, 12, 41-41. (IF = 3.15)
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Krejčová L., Varella Valentová J., Kleisner K., Keil P. & Binter, 2015: Výskyt zoofilního chování (bestiality) v české sadomasochistické komunitě. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 43 – 45. CERM. Brno.
 • Binter, J., Klapilová, K., Zikánová, T., Nilsson, T., Bártová, K., Krejčová, L., Androvičová, R., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T. & Riha, D., 2015.  Exploring the Pathways of Adaptation on Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB, in ebook Experimental Learning in Virtual Worlds (in press for 2016, 10 p.)
 • Krejcova, L., Klapilova, K., & Brody, S. (2014). More Frequent Vaginal Orgasm Is Associated with Experiencing Greater Excitement from Deep Vaginal Stimulation. Journal of Sexual Medicine, 11, 96. (IF 3.513)
 • Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Valentova J. V., Krejčová L., Weiss P., Kleisner K., Keil P. & Binter J. (2014). Prevalence zoofilního chování v české sadomasochistické komunitě. Sborník z konference Sekce sociální patologie MČSS 2014 (vítězná práce).
 • Klapilova, K., Cobey, K. D., Kankova, S., Havlicek, J., & Roberts, C. S. (2014). Oral contraceptive use during partner choice is associated with subsequent child health outcomes. Journal of Sexual Medicine, 11, 16-17. (IF 3.513)
 • Klapilová K. & Krejčová, L. (2013). Jak neměřit ženu (Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení). Sborník referátů z  XXIV. Bohnických sexuologických dnů. CERM. Brno.
 • Bártová K., Valentová J., 2012: Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality and homosociality revisitedAnthropologie (Brno) 50, 1: 61-70.
 • Klapilová, K. (2011). Vliv hormonální antikoncepce na ženské sexuální chování a partnerský výběr: evoluční perspektiva. Sborník referátů z XXIII. Bohnických sexuologických dnů, 65 – 71. CERM. Brno.
 • Klapilová, K., Husárová, B., Havlíček, J., Kuběna, A., Weiss, P. (2006). Factors influencing men’s jealousy and mate–retention behavior. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, 61.  ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)
 • Husárová, B., Klapilová, K., Havlíček, J., Kuběna, A. (2006). How to measure jealousy – introducing a new projective method. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, p 40. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)

 

Kapitoly v knize:

 • Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., (2016). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.
 • Mužík, V., Stella, M., Klapilová, K. (2011): Evoluce a morálka. Kapitola v odborné knize: Etické otázky v Psychologii (Ed. P. Weiss). Portál. Praha.