Mgr. Tereza Zikánová

Jsem výzkumnou pracovnicí v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuji ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Zároveň studuji doktorát na FHS UK v oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie.
 .
Do mého odborného zájmu spadá výzkum fyziologických reakcí žen na specifické kompetitivní situace (hormonální změny a změny hlasového projevu) a zároveň studium neverbálních projevů dvoření z pohledu evoluční biologie a psychologie.

Životopis

Vzdělání:

 • Od 2014: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, doktorandský obor Integrální studium člověka, obecná antropologie, specializace etologie člověka (dizertační práce „Fyziologické změny u mladých žen během domnělého souboje o partnera“)
 • 2012 – 2014: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, magisterský obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka (diplomová práce „Změny hormonálních hladin u basketbalistek a jejich souvislost s emociálním naladěním a výkoností“)
 • 2009 – 2012: Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti (bakalářská práce „Homosexualita – deviace či norma“)

Odborné zájmy:

 • Studium fyziologických reakcí na specifické kompetitivní situace (zaměření zejména na vzorek žen a na jejich hormonální a hlasové reakce)
 • Neverbální chování (zaměření na neverbální projevy v procesu námluv, intersexuální interakce, užívání neverbálních strategií ve flirtovní situaci z pohledu evoluční biologie a psychologie)
 • Evoluční teorie lidské sexuality

Zaměstnání

 • Od 2016: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAUK reg. č. 1066216 „Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace“)
 • Od 2015: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAUK reg. č. 1510214 „Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje“)
 • Od 2015: Výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ, Klecany)
 • 2014 – 2015: Administrativní pracovník v Personálním poradenství STIMUL
 • 2012 – 2013: pracovník pro technické zajištění pilotáží a standardizací v Národním ústavu pro vzdělávání

 

Mezinárodní stáže a studijní pobyty

 • Září 2013 – leden 2014: Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

 

Pedagogická činnost:

 • Neverbální komunikace (YBAKP28ZI), FHS UK, zimní semestr 2015/2016 – 2016/2017
 • Etologie člověka (YMA26VPLI), FHS UK, letní semestr 2014/2015 – 2015/2016
 • Neverbální chování, FHS, UK, letní semestr 2014/2015
 • Techniky experimentální psychologie (YMA290), FHS UK, letní semestr 2014/2015

Účast na konferencích od roku 2015:

 • 2016 –  XXIII Biennial Congress on Human Ethology, University of Stirling, Scotland, 1. – 5.8. (Příspěvky: The relationship among voice pitch, testosterone and dominance in women; Hormonal and behavioral changes in young adult heterosexual men during competition for a female partner: hormonal and behavioral analyses)
 • 2015 – 42. konference České a Slovenské etologické společnosti, České Budějovice, 4. – 7.11. (Změny hladin testosterone a kortizolu u hráček basketbalu s ohledem na výsledek soutěže; Změna hladiny steroidních hormonů a hlasového projevu u dospívajících mužů v průběhu kompetice o partnerku)
 • 2015 – 2nd International Conference of The Polish Society for Human and Evolution Studies, Poznaň, Poland, 21. – 23. 9. (Hormonal responses to winning and losing in female basketball players.)
 • 2015 – Workshop Adapted mind, Adapted body: The evolution of human behavior and its neuroendocrine regulation, The International School of Ethology, Erice, Italy, 17. – 22. 6. (Příspěvek: It is not important to win, but to take part… What?!)

Členství v organizacích:

 • Od roku 2015 členství v České a Slovenské Etologické společnosti (ČSEtS)
 • Od roku 2015 členství ve společnosti The Polish Society for Human and Evolution Studies (PTNCE)

Výzkum

Granty a ocenění

 • Hlavní řešitel grantu GAUK  reg. č. 1066216 („Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace“) (2016 – 2018)
 • Spoluřešitelka grantu GAUK  reg. č. 1510214 („Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje“) (2014 – 2016)
 • Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 16-18891S („Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“) (2016 – 2018)
 • Spoluřešitelka grantu ESSM reg. č. RG15-18 („The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli“) (2016-8/2017)
 • Vítězka studentské soutěže o Cenu Zdeňka Veselovského 2016 („Ženské neverbální projevy dvoření a jejich interpretace u mužů a žen“)

 

Publikace

 • Binter, J., Klapilová, K., Zikánová, T., Nilsson, T., Bártová, K., Krejčová, L., Androvičová, R., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T. & Riha, D.(in press).  Exploring the Pathways of Adaptation on Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behavior and Sexual Reactivity in Psychological Research. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB, v ebooku Experimental Learning in Virtual Worlds (in press for 2016, 10 p.)

 

Kontakt

 • Email: tereza.zikanova(at)nudz.cz
 • Tel.: (+420) 283 088 106
 • Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
 • Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, 158 00, Praha