top of page

Aktuální výzkumy

Láska a sex za časů koronaviru

obr.jpg

Aktuálně nabíráme ženy do nové studie, zkoumající vliv virtuální reality na sexuální reakce. Dle aktuálních statistik dochází k nárůstu konzumace pornografie ve virtuální realitě. Záměrem této studie je zjistit, zda je využití virtuální reality vhodné pro měření ženských sexuálních reakcí. Výzkum je realizován pod záštitou Fakulty Humanitních studií, UK. Samotné měření probíhá v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Co Vás během výzkumu čeká?

  • Vyplnění krátkého vstupního dotazníku.

  • Měření sexuálních reakcí při sledování několika erotických videí.

  • Budeme měřit a pomocí vaginálního pletysmografu.

  • Testování zabere přibližně 1h.

 

Kdo se může účastnit?

  • Heterosexuální ženy od 18 do 45 let, se zkušeností se sledováním sexuálně explicitních stimulů.

  • Ženy, které netrpí gynekologickými, sexuálními či hormonálními obtížemi a neužívají žádné léky, které by mohly mít vliv na sexuální funkce.

  • Ženy bez anamnézy duševní poruchy, fyzického a sexuálního zneužívání, případně zneužívání návykových látek.

  • Ženy, které nejsou v současné době těhotné.

 

Za účast na výzkumu obdržíte finanční odměnu 500 Kč.

Pro přihlášení či doplňující informace pište na email vyzkumsexuality@seznam.cz

Měření ženských sexuálních reakcí ve virtuální realitě

bottom of page