Aktuální výzkumy

Láska a sex za časů koronaviru

Zúčastněte se další z našich studií, které zkoumají partnerské vztahy v čase koronaviru! Studie souběžně probíhá také ve Francii, Německu, Portugalsku, Švédsku a Chorvatsku. Online dotazník trvá cca 10-15 minut.


Kdo se může účastnit:


Muži a ženy od 18 let, kteří mají partnera/partnerku a žijí s ním/ní ve společné domácnosti. Účast ve výzkumu je zcela anonymní.

Láska a sex za časů koronaviru - mezinárodní výzkum

Update: Další část tohoto výzkumu bude spuštěna během pár dní.

 

Cílem této studie je zjistit, jak vnímání nemoci COVID-19 a restriktivní omezení spojená s touto pandemií ovlivní naše intimní vztahy a sexuální chování. Tímto výzkumem se snažíme zodpovědět i tyto otázky: Upevní se v této situaci naše partnerství nebo naopak? Mění tato situace naše sexuální návyky? Toužíme po intimním doteku nebo uspokojivě přesouváme naši intimitu do on-line prostoru?

  Kdo se může účastnit
  • Muži a ženy od 18 do 65 let. Účast ve výzkumu je zcela anonymní.

Výzkum probíhá formou vyplnění online dotazníku. Délka vyplňování dotazníku je individuální, vyplnění by vám však nemělo zabrat více než 25 minut.
 
Po vyplnění dotazníku budete zařazeni do slosování o tématické ceny (erotické dárkové sady a další erotické pomůcky).

 

Láska a sex za časů koronaviru

Zúčastněte se naší studie „Vývoj partnerských vztahů“, která probíhá pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Cílem výzkumu je sledovat současný vývoj partnerských vztahů v naší republice a popsat nejrůznější fenomény, které mají pozitivní a negativní vliv na partnerskou spokojenost.

  Kdo se může účastnit
  • Heterosexuální muži a ženy ve věku 50 – 65 let, kteří jsou nyní v partnerském vztahu (min. 3 měsíce).

Výzkum probíhá formou vyplnění online dotazníku. Délka vyplňování dotazníku je individuální, vyplnění by vám však nemělo zabrat více než 30 minut.
 
Kromě toho, že svou účastí velice pomůžete rozšířit poznání v dané oblasti, po dokončení vyplňování se můžete těšit na vyhodnocení vámi vyplněného psychologického testu!

Vývoj partnerských vztahů

Hledáme dívky ve věku 10 nebo 13 let do výzkumu na téma komunikace a vzájemné chování vrstevníků. Testování proběhne formou zábavných aktivit a her. Pouze v doprovodu zákonného zástupce.

⏱ doba trvání: 60-90 minut
💸 odměna: 300 Kč

V případě zájmu o účast nebo jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy komunikace.vrstevniku@gmail.com anebo telefonicky na 777 147 263.

Komunikace a vzájemné chování vrstevníků