Jsem absolventkou studia psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti dokončuji doktorské studium Neurověd na 3. lékařské fakultě téže univerzity. ​V doktorském projektu jsem zkoumala vliv akutní intoxikace kanabisem na mozkovou reakci na erotické stimuly.

V současnosti se primárně věnuji neurozobrazovacímu výzkumu u sexuálních preferencí zahrnujících násilí či non-konsent. Věnuji se také ontogenezi (individuální vývin) těchto preferencí. Mým nejnovějším vědeckým zájmem je i problematika sexuálního zneužívání nezletilých.

Mgr. Renáta Androvičová

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey