top of page

Jsem absolventkou magisterského oboru Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského oborou Neurovědy na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V doktorské práci jsem se věnovala vztahu mezi endokanabinoidovým systémem mozku a sexuální motivací u zvířat i lidí. Mým nynějším hlavním odborným zájmem je základní a aplikovaný výzkum sexuální agrese a sexuálního zneužívání nezletilých pomocí internetu. 

 

Při práci využívám širokou škálu nástrojů od systematické rešerše, anamnestického interview a psychologických dotazníků až po funkční zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance či psychofyziologická měření sexuálního vzrušení. Zajímají mne rovněž možnosti využití virtuální reality, umělé inteligence a telemedicíny v sexuologii.

Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
bottom of page