top of page

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii člověka a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, na které jsem vystudovala obor  Lékařské psychologie a psychopatologie. Působím také jako vyučujícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Primárně se zaměřuji na výzkum lidské sexuality, konkrétněji se zabývám problematikou sexuální orientace, výzkumem poruch sexuálních preferencí, sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním, celonárodními výzkumy sexuálních preferencí a experimentálním psychofyziologickým měřením sexuálního vzrušení. Rovněž se zabývám preferencemi a výběrem partnera v kontextu s asortativním/disortativním párováním a sexualitou a spokojeností v partnerství.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí divize Epidemiologie a sexuálního zdraví
bottom of page