08_fashion_day_08_dec.jpg

Jsem doktorandskou studentkou FHS UK (obor Integrální studium člověka – obecná antropologie) a současně pracuji jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie.

V rámci své disertační práce se zabývám ženskou sexuální reakcí na rozličné vizuální stimuly a využívám především tyto psychofyziologické metody: fotopletysmografie a eyetracking. Též se zabývám využitím virtuální reality v sexuologických výzkumech. V neposlední řadě se věnuji rozvoji preventivního programu pro nedelikventní osoby s parafilní preferencí.

Mgr. Alena Čiženková