Jsem doktorandskou studentkou FHS UK (obor Integrální studium člověka – obecná antropologie) a současně pracuji jako vědecká pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie.

V rámci své disertační práce se zabývám ženskou sexuální reakcí na rozličné vizuální stimuly. Dále se podílím se na projektu zabývajícím se partnerskou komunikací.

Mgr. Alena Čiženková

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey