top of page

Příspěvky ve sbornících

2020   

Androvicova, R., Novak, O., Hula, M., Tomecek, D., Hlinka, J., Weiss, P., & Klapilova, K. (2020). PS-1-2 Frontal Brain Reactivity to Sexual Stimuli in Paraphilic Rapists: FMRI Study. The Journal of Sexual Medicine, 17(6), S121.

 

Novák, O. (2019). Průvodce experimentálním vyvoláváním emocí In Maierová, E., Viktorová, L., Dolejš, M., Dominik, T. (Eds.) Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2019 „Tělo a mysl“ (pp. 225-231). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5544-0.

Krejčová, L., Nováková, L. M., Čiženkova, A., Potyszová, K., Šinkner, F., & Klapilová, K. (2020). P-04-22 Professional Competence and Attitudes Towards NON-OFFENDING People With Paraphilia in Czech Mental Health Professional. The Journal of Sexual Medicine, 17(6), S205.

 

Androvicova, R., Novak, O., Hula, M., Tomecek, D., Hlinka, J., Weiss, P., & Klapilova, K. (2018). 306 Is stranger rape a strategy to avoid female courtship behavior?: a parallel fMRI and penile plethysmography study. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S246-S247.

 

2019   

Androvicova, R., Novak, O., Hula, M., Tomecek, D., Hlinka, J., Weiss, P., & Klapilova, K. (2019). The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli. The Journal of Sexual Medicine, X(X), SX-SX. IF 3.649

 

Zaytseva, Y., Horáček, J., Hlinka, J., Fajnerová, I., Androvičová, R., Tintěra, J.,… & Páleníček, T. (2019). Cannabis-induced altered states of consciousness are associated with specificdynamic brain connectivitystates. Journal of psychopharmacology, 0269881119849814.

Binter J., Hladký T., Bártová K., Potyszová K., Krejčová L., Wells TJ. (2019). Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen, výsledky druhé části studie. Sborník textů z XXXI. Bohnických sexuologických dnů.

Zikánová, T., Novák, O., Androvičová, R. & Klapilová, K.: Má mě ráda, nemá mě ráda? Eyetrackingová studie hodnocení neverbálních projevů žen, Sborník textů z XXX. Bohnických sexuologických dnů.

2018   

Potyszova, K., Wells, T. & Bartova, K., 2018: Jealousy in heterosexual and homosexuál individuals. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S391-S391.

 

Androvicova, R., Novak, O., Hula, M., Tomecek, D., Hlinka, J., Weiss, P., & Klapilova, K. (2018). 306 Is stranger rape a strategy to avoid female courtship behavior?: a parallel fMRI and penile plethysmography study. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S246-S247. IF 3.649

Androvičová, R., Krejčová, L., Bártová, K., Weiss, P., & Klapilová, K. (2018). 305 Preferences for non-consensual sexual activities in the general population of Czech males (a representative survey). The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S246.

 

Hladký, T., Wells, T. J., Bártová, K., Potyszová, K., Krejčová, L., & Binter, J. (2018). Fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost obličeje a těla: vývoj stimulů pro měření sexuální reaktivity, výsledky první fáze studie. Sborník textů z XXIX. Bohnických sexuologických dnů, 15–20. CERM. Brno.

 

Klapilova, K., Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L.  & Weiss, P. (2018). Sexual abuse, desired frequency of sexual activities and poor relationship with father is associated with prevalence of paraphilic preference: a study on representative sample of Czech citizens. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S287-S288.

 

Krejčová, L., Chovanec, M., Weiss, P., & Klapilová, K. (2018) 314 Gender differences in pornography consumption: a representative study from the Slovak Republic. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S251.

 

Krejčová, L., Janssen, E., Wells, T. J., & Klapilova, K. (2018). 698 Genital responses to sexual imagery in women with and without sexual problems: preliminary findings. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S398

Trojan, O., Weiss, P., Klapilova, K., & Wells, T. (2018). 262 Viewing time and penile plethysmography measurement in a group of admitting pedophiles. The Journal of Sexual Medicine, 15(7), S227.

 

Klapilová, K., Wells, T., Vagenknecht, V., Binter, J. (2018). Sexuální reaktivita teleiofilních a pedofilních mužů na audiostimuly. Sborník textů z XXIX. Bohnických sexuologických dnů, 15–20. CERM. Brno

2017   

Androvicova, R., Horacek, J., Tintera, J., Rydlo, J., Jezova, D., Balikova, M., ... & Roman, M. (2017). Acute Cannabis Intoxication and the Brain's Response to Visual Erotica: An Fmri Study. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), e253.

 

Klapilová, K., Krejčová, L., Bártová, K., Androvičová, R., & Weiss, P. (2017). Czech Survey of Unusual Sexual Interests: Love, Porn, Fantasy and Behavior. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), e229. IF 3.649

Krejčová, L., Chovanec, M., Binter, J., Weiss, P., & Klapilova, K. (2017). PS-01-010 Pornography consumption among Slovakian women: A representative study. The Journal of Sexual Medicine, 14(4), e108-e109.

 

Krejčová, L., Chovanec, M., Weiss, P., & Klapilová, K. (2017). Pornography Consumption in Women and its Association With sexual Desire and Sexual Satisfaction. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), e243.

 

Krejčová, L., Klapilová, K., Kuba, R., & Flegr, J. (2017). HP-02-002 Prevalence of sexual positions in Czech citizens and the association with female orgasm potential. The Journal of Sexual Medicine, 14(4), e145.

 

Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., & Krejčová, L. (2017). The Role of the Clitoris in Female Sexuality. The Journal of Sexual Medicine, 14(5), e349.

 

2016   

Palenicek, T., Tyls, F., Viktorinova, M., Prokopcova, D., Korcak, J., Androvicova, R.,… & Horacek, J. (2016). PM502. Effectofpsilocybin on EEG brain connectivity in healthy volunteers – preliminary report. International Journal of Neuropsychopharmacology, 19(Suppl_1), 83-83.IF 4.207

 

Tyls, F., Viktorinova, T. P. M., Prokopcova, D., Korcak, J., Androvicova, R., Brunovsky, M., & Horacek, J. (2016). PM506. Psilocybin Clinical Trial: Acute Effects and its relationship to the brain activity as measured by quantitative EEG. International Journal of Neuropsychopharmacology, 19(Suppl 1), 84.IF 4.207

 

Brody, S., Klapilova, K., & Weiss, P. (2016). Women’s masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction.The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S227. (IF 3.513)

 

Krejcová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilova, K. (2016). Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S227. (IF 3.513)

 

Klapilova, K., Binter, J., Kuba, R., & Flégr, J. (2016). Seeking for sexual normality: sexual activities across Czech population. The Journal of Sexual Medicine, 13(5), S226. (IF 3.513)

 

Binter, J., Hladký, T., Bártová, K., Krejčová, L., Wells, T. J., Kleisner, K., Keil, P., Klapilová, K. (2016). Vztah sexuální orientace a submisivně dominantních preferencí v české sadomasochistické komunitě: aneb a co bisexuálové. Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů, 16–18. CERM. Brno

 

Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., & Klapilová, K., (2016). Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 40 – 51. CERM. Brno.

 

Klapilová, K. (2016). Koncept skupiny evoluční sexuologie a psychopatologie na NUDZ. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 30-40. CERM. Brno.

2015   

Bártová K., Binter J., Breslerová K., Zunová M., Varella M. A. C., Valentova Varella J. (2015). Gender non-conforming men and women have higher tendencies for sexual promiscuity. Journal of Sexual Medicine, 12, 71-71. (IF = 3.15)

 

Binter J., Bártová. K., Valentová J., & Klapilová K. (2015). Prevalence bestiality v české sadomasochistické komunitě. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.

 

Krejčová, L., Brody, S. & Klapilová K. (2015). Ontogenetický vývoj ženské orgasticity. XXVI. Bohnické sexuologické dny, 27.-28.2.2014, Praha. CERM.

Binter J., Schejbalová A., Bártová K., Valentová J., Krejčová L., Weiss P. & Klapilová K., (2015). Prevalence of Zoophilia in Czech Sado-Masochistic Community. Journal of Sexual Medicine, 12, 41-41. (IF = 3.15)
 

Schejbalová A., Klapilová K., Bártová K., Krejčová L., Varella Valentová J., Kleisner K., Keil P. & Binter, 2015: Výskyt zoofilního chování (bestiality) v české sadomasochistické komunitě. Sborník textů z XXVI. Bohnických sexuologických dnů, 43 – 45. CERM. Brno.

bottom of page