top of page

Kapitoly v knihách

2020   

Potyszová, K., Bártová, K. (2020). Jealousy & Infidelity. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_1774-1

 

Bártová K., Štěrbová Z. (2020). Mating Strategies. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_684-1

 

2017   

Klapilová, K., Androvičová, R., Bártová, K., Binter, J., Krejčová, L., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T., Zikánová, T., Valentova, J. V., (2017). (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality (117-129). In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.

Fajnerová I., Nekovářová T., Binter J., Klapilová K. (2017): Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch. In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.

Klapilová, K., Bártová, K., (2017). Sexual Pathology. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Meteor, Springer, US. DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_3382-1

 

Lindová, J. (2017). Kultura – lidské unikum? In: J. Havlíček (ed.) Biologické a evoluční teorie kultury (pp. 280-318). Academia. Praha.

 

Lindová, J., Stella, M. (2017). Lidský jedinec z evolučního pohledu. In: J. Mlynář, M. Paulíček, J. Šubrt, Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Karolinum. Praha.

 

Lindová, J. (2017). Kapitoly 2-4, 6, 11. In: Flegr, J. a kol. Základy evoluční biologie pro gymnázia. Univerzita Karlova v Praze: Přírodovědecká fakulta.

2016   

Binter J., Klapilová K., Zikánová T., Nilsson, T., Bártová K., Krejčová L., Androvičová R., Lindová J., Průšová D., Wells T., Riha D., (2016). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.

Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., (2016). Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.

2011   

Mužík, V., Stella, M., Klapilová, K. (2011). Evoluce a morálka. Kapitola v odborné knize: Etické otázky v Psychologii (Ed. P. Weiss). Portál. Praha

2010   

Lindová, J., Stella, M. (2010). Společnost a společenskost z evolučního pohledu. In: J. Šubrt, Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. Karolinum. Praha.

2009  

Blažek, V., Trnka, R., Pivoňková, V., Lindová, J., Havlíček, J., Rubešová, A., Komárek, S. (2009). Lidský obličej. Karolinum. Praha.

 

Prudký, L., Čábelková, I., Lindová, J., Musil, J., Pinc, Z., Tichý, R., Tondl, L., Smékal, V. (2009). Studie o hodnotách. 1. vyd. Plzeň. Aleš Čeněk.

bottom of page