top of page

Jsem vedoucí výzkumného Centra pro sexuální zdraví a intervence na Národním Ústavu Duševního Zdraví a vyučující na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Již více než 15 let provádím základní výzkum lidské sexuality a o tomto předmětu také přednáším studentům. Ph.D. jsem získala v oboru lékařská psychologie a psychopatologie a jsem držitelkou certifikátu European Certified Psychosexuologist.

 

Výzkumně se zabývám například měřením ženské (i mužské) sexuální reakce na videomateriály, erotické texty i řízenou imaginaci; výzkumem sexuálních fantazií; celonárodními výzkumy sexuálního chování; výzkumem vlivu antikoncepce na ženskou sexualitu a fungování partnerství; výzkumem parafilních preferencí (= deviace, poruchy sex. preference); sexualitou osob s psychiatrickým onemocněním. Věnuji se rovněž rozvoji preventivních programů pro nedelikventní osoby s parafilní preferencí.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS)
bottom of page