Odborné publikace

2019   


Zaytseva, Y., Horáček, J., Hlinka, J., Fajnerová, I., Androvičová, R., Tintěra, J., ... & Páleníček, T. (2019). Cannabis-induced altered states of consciousness are associated with specific dynamic brain connectivity states. Journal of psychopharmacology, 0269881119849814.

Murphy, L., Curry, S., Klapilová, K., Dwyer, R. G., Zikánová, T., & Fedoroff, J. P. (2019). Stimuli used in the measurement of problematic sexual interests. International Review of Psychiatry, 31(2), 126-140

 

Krejčová, L., & Klapilová, K. (2019): Ženský orgasmus a faktory ovlivňující jeho výskyt. Sexuólogia (1), 13-17.

 

Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Krejčová, L., & Pastor, Z. (2019). Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The Journal of Sexual Medicine, 16(2), 257-266.

Daňková, J. K., Machač, Š., Vrzáčková, P., Klapilová, K., Kovář, P., Zábranská, L., ... & Vrána, T. (2019). Vaginismus-who takes interest in it?. Ceska gynekologie, 84(3), 233-239.

Demidova, L. Y., Murphy, L., Dwyer, R. G., Klapilová, K., & Fedoroff, J. P. (2019). International review of sexual behaviour assessment labs. International Review of Psychiatry, 31(2), 114-125.

Klapilová, K., Demidova, L. Y., Elliott, H., Flinton, C. A., Weiss, P., & Fedoroff, J. P. (2019). Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison. International Review of Psychiatry, 31(2), 169-180.

Winder, B., Fedoroff, J. P., Grubin, D., Klapilová, K., Kamenskov, M., Tucker, D., ... & Vvedensky, G. E. (2019). The pharmacologic treatment of problematic sexual interests, paraphilic disorders, and sexual preoccupation in adult men who have committed a sexual offence. International Review of Psychiatry, 31(2), 159-168.

Stechova, K., Mastikova, L., Urbaniec, K., Vanis, M., Hylmarova, S., Kvapil, M., & Pastor, Z. (2019). Sexual Dysfunction in Women Treated for Type 1 Diabetes and the Impact of Coexisting Thyroid Disease. Sexual medicine, 7(2), 217-226. (IF 1,457)

 

Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Krejčová, L., & Pastor, Z. (2019). Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The journal of sexual medicine, 16(2), 257-266. (IF3,339)

 

Chmel, R., Novackova, M., Janousek, L., Matecha, J., Pastor, Z., Maluskova, J., ... & Fronek, J. (2019). Revaluation and lessons learned from the first 9 cases of a Czech uterus transplantation trial: Four deceased donor and 5 living donor uterus transplantations. American Journal of Transplantation, 19(3), 855-864.  (IF 6,493)

 

2018   

Bravermanová, A., Viktorinová, M., Tylš, F., Novák, T., Androvičová, R., Korčák, J., ... & Vlček, P. (2018). Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing—study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology, 235(2), 491-503.

Brody, S., Costa, R. M., Klapilová, K., & Weiss, P. (2018). Specifically penile-vaginal intercourse frequency is associated with better relationship satisfaction: A commentary on Hicks, McNulty, Meltzer, and Olson (2016). Psychological science, 29(4), 667-669.

Fait, T., Fialova, A., & Pastor, Z. (2018). The use of estradiol metered-dose transdermal spray in clinical practice. Climacteric, 21(6), 549-553. (IF 2,807)

 

Chmel, R., Novackova, M., Pastor, Z., & Fronek, J. (2018). The Interest of Women with Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser Syndrome and Laparoscopic Vecchietti Neovagina in Uterus Transplantation. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 31(5), 480-484. (IF 1,576)

 

Pastor, Z., & Chmel, R. (2018). Differential diagnostics of female “sexual” fluids: a narrative review. International urogynecology journal, 29(5), 621-629. (IF 1,937)

 

Žáková, J., Crha, I., Jelínková, L., Kempisty, B., Mardešič, T., Pastor, Z., Trávník,  P., Ventruba, P., Ješeta, M. (2018). Current topics of assisted reproduction in the Czech Republic. Med J Cell Biol, 6, 61–65.

 

Nováčková, M., Pastor. Z., Matěcha. J., Čekal. M., Froněk. J., Chmel. R. (2018). Těhotenství u žen po transplantaci solidních orgánů. Čes. Gynek., 83(1), 62–68.

2017   

Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2017: Homogamy in Masculinity–Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic, Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349-1359 (IF = 2.589)

 

Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W. (2017). Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior (IF = 3.130)

 

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C. (2017). Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. (IF 1.861)

Štěrbová, Z., Bártová, K., Nováková, L. M., Varella, M. A. C., Havlíček, J., & Valentova, J. V., 2017: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96. (IF = 1.946)

Androvicova, R., Horacek, J., Stark, T., Drago, F., & Micale, V. (2017). Endocannabinoid system in sexual motivational processes: Is it a novel therapeutic horizon?. Pharmacological research, 115, 200-208.

Androvicova, R., Horacek, J., Tintera, J., Hlinka, J., Rydlo, J., Jezova, D., ... & Roman, M. (2017). Individual prolactin reactivity modulates response of nucleus accumbens to erotic stimuli during acute cannabis intoxication: an fMRI pilot study. Psychopharmacology, 234(13), 1933-1943.

Krejčová, L., & Klapilová, K. (2017). Výzkumné nástroje používané k fyziologickému měření ženské sexuální reakce: review. Sexuólogia (1), 14-19.

Klapilová, K., a kol. (2017). Poruchy sexuální preference pohledem evoluční sexuologie. Sexuólogia (1), 26-33.

Pastor, Z., Weiss, P., & Sigmundová, D. (2017). Trends in Sexual Behaviour in Czech Schoolchildren between 2002–2014. Central European journal of public health, 25, S64.  (IF 0,682)

 

Pastor, Z., Froněk, J., Nováčková, M., & Chmel, R. (2017). Sexual life of women with mayer-rokitansky-küster-hauser syndrome after laparoscopic vecchietti vaginoplasty. Sexual medicine, 5(2), e106-e113. (IF 1,683)

 

Pastor, Z.,Nováčková, M., Chmel, R. (2017). Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplazií pochvy a dělohy při Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserově syndromu (MRKHS) po operativním vytvoření neovagíny. Sexologia, 17(2), 29–36.

 

Pastor Z.,Žáková J., Ješeta M. (2017). Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Čes Gynek, 82(2), 158–159.

 

Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M., Matěcha, J., Čekal, M., Zámečníková, R., Froněk. (2017). Psychologické hodnocení účastníků studie transplantace dělohy.Čas. Lék. čes., 156, 374–378.

 

Nováčková, M., Pastor,Z., Brtnický, T., Chmel. R. (2017). Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami? Čes Gynek, 82(5), 385–390.

 

Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.(2017). Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých, (156), 28–35.

 

Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J. (2017).  Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých, (156), 36–42.

 

2016   

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2016: Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. (IF 1.861)

 

Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60(2), 153-168. (IF 0.24)

 

Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C., 2016: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. (IF 1.861)

Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2016). Hormonal contraceptive use during relationship formation and sexual desire during pregnancy. Archives of sexual behavior, 45(8), 2117-2122.

Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., & Kalis, V. (2016). Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sexual & Reproductive Healthcare, 8, 25-30. (IF 1,208)

 

Pastor, Z. (2016). Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia, 16(1), 13–17.

 

Pastor, Z. (2016). Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn, 19(1), 60­–65.

 

2015   

Klapilová, K., Brody, S., Krejčová, L., Husárová, B., & Binter, J. (2015). Sexual Satisfaction, Sexual Compatibility, and Relationship Adjustment in Couples: The Role of Sexual Behaviors, Orgasm, and Men’s Discernment of Women’s Intercourse Orgasm. The journal of sexual medicine. 12(3), 667 – 675. (IF 3.513).

 

Krejčová, L., Pastor, Z., Klapilová, K. (2015) Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuologia 2/2015, 7-11.

 

Havlicek, J., Cobey, C. D., Barett, L., Klapilova, K., Roberts, S.C. (2015). The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm. Behavioral Ecology 05/2015. (IF 3.2)

 

Havlíček, J., Cobey, K. D., Barrett, L., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Greater precision, not parsimony, is the key to testing the peri-ovulation spandrel hypothesis: a response to comments on Havlíček et al. 2015. Behavioral Ecology, arv137. (IF 3.2)

 

Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Hormonal Contraceptive Use During Relationship Formation and Sexual Desire During Pregnancy. Archives of sexual behavior, 1-6. (IF 3.53)

Pastor. Z. (2015). Ženské sexuální tekutiny. Sexologia, 15(1), 25–31.

 

Pastor, Z. (2015). Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn, 19(1), 60–65.

 

Pastor, Z. (2015). Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína, 17(1), 78–101.

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey