top of page

Zabývám se studiem neverbálního chování během navazování partnerského vztahu a v jeho průběhu, z hlediska jeho evolučních a psychologických funkcí. V současné době superviduji především dva projekty, týkající se strategií dominování v partnerské interakci a ontogeneze flirtu žen a dívek.

Pracuji především experimentální a kvantitativní metodikou, v poslední době ale také kvalitativně. Mezi má další studovaná témata patří behaviorální projevy partnerské spokojenosti, vztah neverbálního chování a osobnosti nebo předřečová vokalizace dětí. Realizuji také výzkumy kognice a komunikace papoušků šedých.

Doc. Jitka Lindová, Ph.D.
bottom of page