Působím jako vědecký a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a zároveň jako doktorand na Katedře psychologie, FF UK.

 

Doménou mého odborného zájmu je psychofyziologie a teorie emocí, zvláště pak otázka autonomní specificity základních emocí. Z fyziologických metod se zabývám EMG (electromyography), ECG (electrocardiography), GSR (galvanic skin response), PPG (penile plethysmography), dýcháním a změnami v povrchové teplotě těla.

Mgr. Ondřej Novák

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey