top of page

Působím jako vědecký a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví a na Fakultě humanitních studií UK a zároveň jako doktorand na Katedře psychologie, FF UK.

 

Doménou mého odborného zájmu je metodologie, psychofyziologie a teorie emocí, zvláště pak otázka autonomní specificity základních emocí. Z fyziologických metod se zabývám elektromyografií (EMG), elektrokardiografií (ECG), měřením kožní vodivosti (GSR), penilní pletysmografií (PPG), vzory dýchání a změnami v povrchové teplotě těla.

Mgr. Ondřej Novák
bottom of page