top of page

Odborné publikace

2021   

Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population: Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior, The Journal of Sex Research, 58(1), 86-96.

Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110468

Potyszová, K., Bártová, K. (2021). Evolutionary perspective of romantic jealousy in heterosexual and homosexual individuals. Československá psychologie, 65(1), 101-110.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M.A.C., Havlíček, J., Varella Valentova, J. (2021). Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences, 168, 110250.

Novák, O., Bártová, K., & Klapilová, K. (2021). Attention Bias and Recognition of Sexual Images in Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8880.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Havlíček, J., & Valentova, J. V. (2021). Partnerská podobnost a její vliv na kvalitu vztahu. E-psychologie, 15(2).

Marečková, A., Androvičová, R., Bártová, K., Krejčová, L., & Klapilová, K. (2021). Men with paraphilic interests and their desire to interact with a sex robot. Journal of Future Robot Life, 2(1). DOI: 10.3233/FRL-210010

2020   

Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., & Klapilová, K. (2020). Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110468

 

Krejčová, L., Kuba, R., Flegr, J., & Klapilová, K. (2020). Kamasutra in Practice: The Use of Sexual Positions in the Czech Population and Their Association With Female Coital Orgasm Potential. Sexual Medicine, 8(4), 767-776.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M.A.C., Havlíček, J., Varella Valentova, J. (2020). Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences, 168, 110250

Potyszová, K.  & Bártová, K. (2020). Romantická žárlivost a nevěra z evolučního hlediska: definice, typologie a individuální faktory. Sexuológia, 2, 30-36.

Lindová, J., Průšová, D., Klapilová, K. (2020). Power distribution and relationship quality in long-term heterosexual couples. Journal of Sex and Marital Therapy, 46(6), 528-544.

 

Roubalová, T., Giret, N., Bovet, D., Policht, R., & Lindová, J. (2020). Shared calls in repertoires of two locally distant gray parrots (Psittacus erithacus). Acta Ethologica, 1-17.

 

Novák, O., Bártová, K. & Klapilová, K. (2020). Kognitivní procesy ovlivňující sexuální reakci u depresivních pacientů: Systematická přehledová studie. Sexuológia, 2, 21-29.

Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M.A.C., Varella Valentova, J. (2020). Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences, 152, 109575.

 

Novák, O., Bártová, K., Vagenknecht, V., & Klapilová, K. (2020). Attention Bias and Recognition of Sexual Images. Frontiers in Psychology. 11:556071. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.556071.

Evansová, K., Červená, K., Novák, O., Dudysová, D., Nekovářová, T., Fárková, E., & Fajnerová, I. (2020). The effect of chronotype and time of assessment on cognitive performance. Biological Rhythm Research, 1-20.

Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M.A.C., Varella Valentova, J. (2020). Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences, 152, 109575.

Čiženkova, A., Klapilová, K., & Krejčová, L. Erotické stimuly používané při měření ženské sexuální reaktivity: přehledový článek (2020). Sexuológia, 2(2), 36-43. ISSN 1335-8820.

 

2019   

Vagenknecht, V., Bártová, K., & Klapilová, K. (2019). Metody měření pedofilní preference: přehled recentních trendů. Sexuológia, 2, 16 – 27.

Čiženkova, A., Šinkner, F., Krejčová, L., Potyszová, K., Vagenknecht, V., & Klapilová, K. (2019). Jak předcházet sexuálnímu zneužívání dětí: přehled zahraničních programů primární prevence. Sexuólogia, 2, 10-15.

 

Zaytseva, Y., Horáček, J., Hlinka, J., Fajnerová, I., Androvičová, R., Tintěra, J., ... & Páleníček, T. (2019). Cannabis-induced altered states of consciousness are associated with specific dynamic brain connectivity states. Journal of psychopharmacology, 0269881119849814.

Murphy, L., Curry, S., Klapilová, K., Dwyer, R. G., Zikánová, T., & Fedoroff, J. P. (2019). Stimuli used in the measurement of problematic sexual interests. International Review of Psychiatry, 31(2), 126-140

 

Krejčová, L., & Klapilová, K. (2019): Ženský orgasmus a faktory ovlivňující jeho výskyt. Sexuólogia (1), 13-17.

 

Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Krejčová, L., & Pastor, Z. (2019). Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The Journal of Sexual Medicine, 16(2), 257-266.

Daňková, J. K., Machač, Š., Vrzáčková, P., Klapilová, K., Kovář, P., Zábranská, L., ... & Vrána, T. (2019). Vaginismus-who takes interest in it?. Ceska gynekologie, 84(3), 233-239.

Demidova, L. Y., Murphy, L., Dwyer, R. G., Klapilová, K., & Fedoroff, J. P. (2019). International review of sexual behaviour assessment labs. International Review of Psychiatry, 31(2), 114-125.

Klapilová, K., Demidova, L. Y., Elliott, H., Flinton, C. A., Weiss, P., & Fedoroff, J. P. (2019). Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison. International Review of Psychiatry, 31(2), 169-180.

Winder, B., Fedoroff, J. P., Grubin, D., Klapilová, K., Kamenskov, M., Tucker, D., ... & Vvedensky, G. E. (2019). The pharmacologic treatment of problematic sexual interests, paraphilic disorders, and sexual preoccupation in adult men who have committed a sexual offence. International Review of Psychiatry, 31(2), 159-168.

Stechova, K., Mastikova, L., Urbaniec, K., Vanis, M., Hylmarova, S., Kvapil, M., & Pastor, Z. (2019). Sexual Dysfunction in Women Treated for Type 1 Diabetes and the Impact of Coexisting Thyroid Disease. Sexual medicine, 7(2), 217-226. (IF 1,457)

 

Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Krejčová, L., & Pastor, Z. (2019). Clitoral Phimosis: Effects on Female Sexual Function and Surgical Treatment Outcomes. The journal of sexual medicine, 16(2), 257-266. (IF3,339)

 

Chmel, R., Novackova, M., Janousek, L., Matecha, J., Pastor, Z., Maluskova, J., ... & Fronek, J. (2019). Revaluation and lessons learned from the first 9 cases of a Czech uterus transplantation trial: Four deceased donor and 5 living donor uterus transplantations. American Journal of Transplantation, 19(3), 855-864.  (IF 6,493)

Lindová, J., Klapilová, K., Johnson, D., Vobořilová, A., Chlápková, B., & Havlíček, J. (2019). Non‐verbal mate retention behaviour in women and its relation to couple's relationship adjustment and satisfaction. Ethology, 125(12), 925-939.

 

2018   

Bravermanová, A., Viktorinová, M., Tylš, F., Novák, T., Androvičová, R., Korčák, J., ... & Vlček, P. (2018). Psilocybin disrupts sensory and higher order cognitive processing but not pre-attentive cognitive processing—study on P300 and mismatch negativity in healthy volunteers. Psychopharmacology, 235(2), 491-503.

Brody, S., Costa, R. M., Klapilová, K., & Weiss, P. (2018). Specifically penile-vaginal intercourse frequency is associated with better relationship satisfaction: A commentary on Hicks, McNulty, Meltzer, and Olson (2016). Psychological science, 29(4), 667-669.

Fait, T., Fialova, A., & Pastor, Z. (2018). The use of estradiol metered-dose transdermal spray in clinical practice. Climacteric, 21(6), 549-553. (IF 2,807)

 

Chmel, R., Novackova, M., Pastor, Z., & Fronek, J. (2018). The Interest of Women with Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser Syndrome and Laparoscopic Vecchietti Neovagina in Uterus Transplantation. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 31(5), 480-484. (IF 1,576)

 

Pastor, Z., & Chmel, R. (2018). Differential diagnostics of female “sexual” fluids: a narrative review. International urogynecology journal, 29(5), 621-629. (IF 1,937)

 

Žáková, J., Crha, I., Jelínková, L., Kempisty, B., Mardešič, T., Pastor, Z., Trávník,  P., Ventruba, P., Ješeta, M. (2018). Current topics of assisted reproduction in the Czech Republic. Med J Cell Biol, 6, 61–65.

 

Nováčková, M., Pastor. Z., Matěcha. J., Čekal. M., Froněk. J., Chmel. R. (2018). Těhotenství u žen po transplantaci solidních orgánů. Čes. Gynek., 83(1), 62–68.

 

2017   

Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2017: Homogamy in Masculinity–Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic, Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349-1359 (IF = 2.589)

 

Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W. (2017). Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior (IF = 3.130)

 

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C. (2017). Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. (IF 1.861)

Štěrbová, Z., Bártová, K., Nováková, L. M., Varella, M. A. C., Havlíček, J., & Valentova, J. V., 2017: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96. (IF = 1.946)

Androvicova, R., Horacek, J., Stark, T., Drago, F., & Micale, V. (2017). Endocannabinoid system in sexual motivational processes: Is it a novel therapeutic horizon?. Pharmacological research, 115, 200-208.

Androvicova, R., Horacek, J., Tintera, J., Hlinka, J., Rydlo, J., Jezova, D., ... & Roman, M. (2017). Individual prolactin reactivity modulates response of nucleus accumbens to erotic stimuli during acute cannabis intoxication: an fMRI pilot study. Psychopharmacology, 234(13), 1933-1943.

Krejčová, L., & Klapilová, K. (2017). Výzkumné nástroje používané k fyziologickému měření ženské sexuální reakce: review. Sexuólogia (1), 14-19.

Klapilová, K., a kol. (2017). Poruchy sexuální preference pohledem evoluční sexuologie. Sexuólogia (1), 26-33.

Pastor, Z., Weiss, P., & Sigmundová, D. (2017). Trends in Sexual Behaviour in Czech Schoolchildren between 2002–2014. Central European journal of public health, 25, S64.  (IF 0,682)

 

Pastor, Z., Froněk, J., Nováčková, M., & Chmel, R. (2017). Sexual life of women with mayer-rokitansky-küster-hauser syndrome after laparoscopic vecchietti vaginoplasty. Sexual medicine, 5(2), e106-e113. (IF 1,683)

 

Pastor, Z.,Nováčková, M., Chmel, R. (2017). Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplazií pochvy a dělohy při Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserově syndromu (MRKHS) po operativním vytvoření neovagíny. Sexologia, 17(2), 29–36.

 

Pastor Z.,Žáková J., Ješeta M. (2017). Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Čes Gynek, 82(2), 158–159.

 

Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M., Matěcha, J., Čekal, M., Zámečníková, R., Froněk. (2017). Psychologické hodnocení účastníků studie transplantace dělohy.Čas. Lék. čes., 156, 374–378.

 

Nováčková, M., Pastor,Z., Brtnický, T., Chmel. R. (2017). Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami? Čes Gynek, 82(5), 385–390.

 

Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.(2017). Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých, (156), 28–35.

 

Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J. (2017).  Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých, (156), 36–42.

 

2016   

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., 2016: Preferred and actual relative height are modulated by sex, sexual orientation, and dominance: evidence from Czech Republic and Brazil. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. (IF 1.861)

 

Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., 2016: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60(2), 153-168. (IF 0.24)

 

Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C., 2016: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. (IF 1.861)

Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2016). Hormonal contraceptive use during relationship formation and sexual desire during pregnancy. Archives of sexual behavior, 45(8), 2117-2122.

Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., & Kalis, V. (2016). Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sexual & Reproductive Healthcare, 8, 25-30. (IF 1,208)

 

Pastor, Z. (2016). Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia, 16(1), 13–17.

 

Pastor, Z. (2016). Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn, 19(1), 60­–65.

Lindová, J., Little, A., Havlicek, J., Roberts, S. C., Rubešová, A., & Flegr, J. (2016). Effect of partnership status on preferences for facial self-resemblance. Frontiers in Psychology, 7, 869.

Lindová, J. (2016). Who Do Parrots Talk To? Agreeableness and a Serious Approach Increase the Production of Word-like Utterances by African Grey Parrots. Human-Animal Interaction Bulletin 4(2), 17-37.

 

2015   

Klapilová, K., Brody, S., Krejčová, L., Husárová, B., & Binter, J. (2015). Sexual Satisfaction, Sexual Compatibility, and Relationship Adjustment in Couples: The Role of Sexual Behaviors, Orgasm, and Men’s Discernment of Women’s Intercourse Orgasm. The journal of sexual medicine. 12(3), 667 – 675. (IF 3.513).

 

Krejčová, L., Pastor, Z., Klapilová, K. (2015). Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexuologia 2/2015, 7-11.

 

Havlicek, J., Cobey, C. D., Barett, L., Klapilova, K., Roberts, S.C. (2015). The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm. Behavioral Ecology 05/2015. (IF 3.2)

 

Havlíček, J., Cobey, K. D., Barrett, L., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Greater precision, not parsimony, is the key to testing the peri-ovulation spandrel hypothesis: a response to comments on Havlíček et al. 2015. Behavioral Ecology, arv137. (IF 3.2)

 

Cobey, K. D., Havlíček, J., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2015). Hormonal Contraceptive Use During Relationship Formation and Sexual Desire During Pregnancy. Archives of sexual behavior, 1-6. (IF 3.53)

Pastor. Z. (2015). Ženské sexuální tekutiny. Sexologia, 15(1), 25–31.

 

Pastor, Z. (2015). Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn, 19(1), 60–65.

 

Pastor, Z. (2015). Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína, 17(1), 78–101.

Lindová J, Špinka M, Nováková L (2015). Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants? PLoS ONE 10(4): e0124317. doi:10.1371/journal.pone.0124317.

2014   

Kuběna, A. A., Houdek, P., Lindová, J., Příplatová, L., & Flegr, J. (2014). Justine Effect: Punishment of the Unduly Self-Sacrificing Cooperative Individuals. PloS one, 9(3), e92336.

Roberts, S. C., Cobey, K., Klapilova, K., & Havlicek, J. (2014). Oral contraception and romantic relationships-from the lab to the real world. Human Ethology Bulletin, 29, 3, 4-13.

Klapilova, K., Cobey, K.D., Wells, T., Roberts, S.C., Weiss, P. & Havlíček, J. (2014): Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra-pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary psychology, 12, 36-52.

Roberts, S.C., Little, A.C., Burriss, R.P., Cobey, C.D., Klapilová, K., Havliček, J., Jones, B.C., DeBruine, L.M. & Petrie, M. (2014). Partner choice, relationship satisfaction and oral contraception: testing the congruency hypothesis. Psychological science, 25(7), 1497-1503.

Leongómez, J. D., Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014). Vocal modulation during courtship increases proceptivity even in naive listeners. Evolution and Human Behavior, 35(6):489–496.

Flegr, J., Klapilová, K., & Kaňková, Š. (2014). Toxoplasmosis can be a sexually transmitted infection with serious clinical consequences. Not all routes of infection are created equal. Medical Hypotheses, 01/2014.

2013   

Suková, K., Uchytilová, M., Lindová, J. (2013). Abstract concept formation in African grey parrots (Psittacus erithacus) on the basis of a low number of cues. Behavioural Processes, 96, 36-41.

Brody, S., Klapilová, K., & Krejčová, L. (2013). More frequent vaginal orgasm is associated with experiencing greater excitement from deep vaginal stimulation. Journal of Sexual Medicine, 10(7), 1730 - 1736.

Klapilová, K., Weiss, P. & Havlíček, J. (2013): Female sexuality across menstrual cycle: a review. Sexuológia, 1, 13-22.

Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013). Oral Contraceptives and Sexual Desire: Replies to Graham and Bancroft (2013) and Puts and Pope. Archives of Sexual Behavior, 43, 3-6.

Roberts, S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013). An Evolutionary Approach Offers a Fresh Perspective on the Relationship Between Oral Contraception and Sexual Desire. Archives of Sexual Behavior, 42, 1369-1375.

2012   

Lindová, J., Příplatová, L., Flegr, J. (2012). Higher Extraversion and Lower Conscientiousness in Humans Infected with Toxoplasma. European Journal of Personality, 26, 285-291.

Lindová, J., Průšová, D., Klapilová, K. (2012). Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate and ignoring domineering strategies. Anthropologie, 1, 111-125.

Bártová K., Valentová J., (2012). Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality and homosociality revisited. Anthropologie (Brno), 50, 61-70.

Roberts, S.C., Klapilová, K., Little, A.C., Burriss, R.P., Jones, B.C., DeBruine, L.M., Petrie, M. & Havlicek, J. (2012): Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. Proceedings of the Royal Society of London B., 279, 1430-1436.

Binter, J., Leongómez, J.D., Moyano, N., Valentova, J., Jouza, L. & Klapilova, K. (2012). Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects. Anthropologie, 50(1), 83-93.

Klapilová, K., Konečná, M., Weiss, P. & Havlíček, J. (2012). The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality in the evolutionary perspective: a review. Česká a slovenská psychiatrie, 107/6, 343-350.

2011   

Pivoňková, V., Rubešová, A., Lindová, J., Havlíček, J. (2011). Sexual dimorphism and personality attributions of male faces. Archives of Sexual Behavior, 6, 1137-1143.

Havlicek, J., Husarova, B., Rezacova, V. & Klapilova, K. (2011). Correlates of Extra-Dyadic Sex in Czech Heterosexual Couples: Does Sexual Behavior of Parents Matter?. Archives of Sexual Behavior, 40(6), 1153-1163.

2010   

Giret, N., Peron, F., Lindová, J., Tichotová, L., Nagle, L., Kreutzer, M.,Tymr, F., Bovet, D. (2010). Referential learning of French and Czech labels in African grey parrots (Psittacus erithacus): Different methods yield contrasting results. Behavioural Processes, 85(2): 90-98.

Lindová, J., Kuběna, A. A., Šturcová, H., Křivohlavá, R., Novotná, M., Rubešová, A., Havlíček, J., Kodym, P., Flegr, J. (2010). Pattern of money allocation in experimental games supports the stress hypothesis of gender differences in Toxoplasma gondii-induced behavioural changes. Folia parasitologica, 57, 136-142.

2009   

Klapilová, K., Weiss, P. (2009). Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích z pohledu evoluční psychologie. Sexuológia, 2.

2008   

Lindová, J., Hrušková, M., Pivoňková, V., Kuběna, A., Flegr, J. (2008). Digit ratio (2D:4D) and Cattell’s personality traits. European Journal of Personality, 22, 347-356.

​Flegr, J, Lindová, J., Pivonkova, V. and Havlicek J. (2008). Latent toxoplasmosis and salivary testosterone concentration: important confounding factors in second to fourth digit ratio studies. American Journal of Physical Anthropology, 20, 487-489.

Flegr, J., Novotná, M., Lindová, J. & Havlícek, J. (2008). Neurophysiological effect of the Rh factor. Protective role of the RhD molecule against Toxoplasma-induced impairment of reaction times in women. Neuroendocrinology Letters, 29(4), 475-481.

​Flegr, J., Lindová, J., Kodym, P. (2008). Sex-dependent toxoplasmosis-associated differences in testosterone concentration in humans. Parasitology, 135, 427-431.

2007   

Hodková, H., Kolbeková, P., Skallová, A., Lindová, J., Flegr, J. (2007). Heigher perceived dominance in Toxoplasma infected men – a new evidence for role of increased level of testosterone in toxoplasmosis-associated changes in human behavior. Neuroendocrinology Letters, 28, 110-114.

2006   

​Lindová, J., Novotná, M., Havlíček, J., Josífková, E., Skallová, A., Kolbeková, P., Hodný, Z., Kodym, P., Flegr, J. (2006). Gender differences in behavioural changes induces by latent toxoplasmosis. International Journal for Parasitology, 36, 1485-1492.

2005   

​Flegr, J., Hrušková, M., Hodný, Z., Novotná, M., Hanušová, J. (2005). Body height, body mass index, waist-hip ratio, fluctuating asymmetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. Parasitology, 130, 621-628.

Novotná, M., Hanušová, J., Klose, J., Preiss, M., Havlíček, J., Roubalová, K., Flegr, J. (2005). Probable neuroimmunological link between Toxoplasma and cytomegalovirus infections and personality changes in the human host. BMC Infectious Diseases, 5:54.

bottom of page