top of page

Jsem gynekologem a sexuologem. Pracuji na gynekologicko porodnické klinice 2. LF UK a FN v Praze – Motole, kde vedu ambulanci gynekologické sexuologie. Částečně pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako výzkumný pracovník v Klecanech a na Sexuologickém ústavu 1. LF UK v Praze jako odborný asistent.

 

Zabývá se výzkumem ženského sexuálního chování a reaktivity, zvláště anatomicko-fyziologickými funkcemi klitoridálního komplexu a ženských orgastických reakcí.

Výzkum
Doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
bottom of page