Plasilova - foto.PNG

Jsem studentkou magisterského oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Národním ústavu duševního zdraví působím jako výzkumná pracovnice se zaměřením na výzkum online sexuální viktimizace, ontogenezi neverbálního chování a intimitu v době pandemie covid-19.

Absolvovala jsem několik odborných psychologických stáží (FN Motol, FN Královské Vinohrady, SOS centrum a další). Zároveň jsem frekventantkou pětiletého výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. Z profesních odborných organizací jsem členkou České společnosti pro sexuální medicínu, Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a The Society for the Scientific Study of Sexuality.

Publikace
Bc. Leona Plášilová