top of page
Plasilova - foto.PNG

Jsem psycholožka a terapeutka ve výcviku. Aktuálně si dodělávám doktorát na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie. V Národním ústavu duševního zdraví působím jako psycholožka a výzkumnice. Ve svých výzkumech se věnuji zejména tématům spojeným se sexuálním chováním a online intervencemi. Působím také ve vlastní soukromé praxi.

Absolvovala jsem několik odborných psychologických stáží (FN Motol, FN Královské Vinohrady, SOS centrum a další). Jsem aktivní také v odborné komunitě. Každoročně se účastním tuzemských i zahraničních psychologických konferencí. Z profesních odborných organizací jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti, České společnosti pro sexuální medicínu, Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a The Society for the Scientific Study of Sexuality. Psychologii také vyučuji na Evangelicko-teologické fakultě Univerzity Karlovy a lektoruji (např. Policie ČR, Probační a mediační služba nebo Linka bezpečí).

Publikace
Mgr. Leona Plášilová
bottom of page