Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako koordinační a projektový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie.

 

Do mého odborného zájmu spadá výzkum lidské sexuality, partnerské žárlivosti a dále psychofyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení.

Mgr. Kateřina Potyszová

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey