Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako výzkumný pracovník, krizový intervent a koordinátor odborných aktivit projektu Parafilik v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie.

 

Do mého odborného zájmu spadá výzkum lidské sexuality (včetně parafilních preferencí), partnerské žárlivosti a nevěry, partnerské komunikace a dále psychofyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení. Rovněž se věnuji rozvoji preventivního programu pro osoby s parafilní preferencí.

Mgr. Kateřina Potyszová

Laboratoř

evoluční sexuologie

a psychopatologie

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey