top of page

​Jsem doktorandskou studentkou na Katedře obecné antropologie, FHS UK a zároveň pracuji jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie.

 

Do mého odborného zájmu spadá výzkum lidské sexuality (včetně parafilních preferencí), partnerské žárlivosti a nevěry, partnerské komunikace a dále psychofyziologické měření ženského a mužského sexuálního vzrušení.

Výzkum
Mgr. Kateřina Potyszová
bottom of page