top of page

Jsem vědecký a výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví ve skupine Evoluční sexuologie a psychopatologie. Studuji doktorské studium na Katedře obecné antropologie, FHS UK.

 

V centru mého odbornému zájmu je lidská sexualita, zejména pedofilní a hebefilní sexuální preference.

Publikace
Mgr. Filip Šinkner
bottom of page