top of page

Petr Weiss je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické  psychologie na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK.

Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. Je soudním znalcem v oboru klinické psychologie a sexuologie. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR.

Publikace
Výzkum
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
bottom of page