top of page

Jsem výzkumnou pracovnicí v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuji ve skupině Evoluční sexuologie a psychopatologie. Zároveň studuji doktorát na FHS UK v oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie.

 

Do mého odborného zájmu spadá výzkum fyziologických reakcí žen na specifické kompetitivní situace (hormonální změny a změny hlasového projevu) a zároveň studium neverbálních projevů dvoření z pohledu evoluční biologie a psychologie.

Mgr. Tereza Zikánová
bottom of page