top of page

Naše centrum

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci normální populace (stanovení standardů sexuální normality), které budou kontrastovány s fungováním u sexuálních parafiliků. Součástí je vývoj testových stimulů a testování reakcí na ně (psychofyziologických, mozková aktivace) s potenciálem pro využití v klinické praxi. Dále je výzkum soustředěn na poruchy dílčích systémů partnerského a sexuálního fungování spojené s v populaci významně rozšířenými duševními poruchami (schizofrenie, depresivní porucha).

Máte-li chuť se zapojit do našich výzkumů a rozšířit vědecké poznání, přihlašte se a my Vám nabídneme výzkum, který pro Vás bude vhodný.

Výzkum
bottom of page